Gabrhel2

Vít Gabrhel

Profil

Autor vystudoval bakalářský obor psychologie-sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Na téže fakultě nyní pokračuje ve studiu magisterského stupně psychologie.

Komentář

Úvod do předvolebních průzkumů

K předvolebním průzkumům lze přistupovat podobně jako k etiketám u zboží. Je-li výrobce poctivý, uvede složení výrobku, aby se mohl zákazník na základě tohoto složení rozhodnout, zda si daný produkt koupí či nikoliv.

Zobrazeno 1 / 1