A1

César Chelala

Profil

Autor je americký rozvojový expert specializující se na otázky zdravotnictví. Pracuje zejména pro orgány OSN a OAS. Přispívá do řady odborných a zpravodajských médií. Od roku 2012 posílá své články i Deníku Referendum.

Komentář

Domácí násilí je globální problém

Nová souhrnná zpráva WHO dokazuje, že daný jev trápí jak rozvojový, tak i rozvinutý svět. Známý odborník na rozvojovou problematiku shrnuje základní statistiky a připomíná závěry nejnovějších výzkumů.

Zobrazeno 1 / 1