Adamusova

Marcela Adamusová

Profil

Autorka pracuje jako projektová koordinátorka, genderová expertka a lektorka ve Fóru 50 %. Magisterský titul získala na Katedře genderových studií FHS UK. Je zástupkyní Fóra 50 % v koalici Social Watch a spoluorganizátorkou Kongresu žen.

Komentář

Co neskutečně škodí ženám aneb zase ty kvóty

Marcela Adamusová a Veronika Šprincová z Fóra 50% reagují na text Tomáše Zdechovského „Brusel kvótami ženy neskutečně poškodil" z minulého týdne.

Komentář

Tahle země není pro ženy

Autorka připomíná, jak se proměnilo v uplynulých letech postavení žen v České republice, a zamýšlí se nad tím, jak se nejspíše změní v následujícím volebním období.

Komentář

Kongres žen nabídl vizi, jak zlepšit postavení žen na trhu práce

První český Kongres žen, jehož se zúčastnilo více než 700 návštěvnic a návštěvníků, měl za cíl upozornit na přetrvávající znevýhodněné postavení žen ve společnosti a vytvořit prostor pro diskuzi o této problematice.

Zobrazeno 3 / 3