Zden_k-po_tulka_-_orez

Zdeněk Poštulka

Profil

Autor je enviromentalista. Pracuje v Koalici pro řeky.

Komentář

Krajina a povodně

Lidská zemědělská a lesnická aktivita ovlivňuje velikost povodní, kterými jsme stále častěji sužováni. Víme to už od povodní v roce 1997, ale k lepšímu se změnilo jen málo. Jednou z nadějí je změna Společné zemědělské politiky EU.

Zobrazeno 1 / 1