Horvathova

Jana Horváthová

Profil

Autorka je historička a muzeoložka, jedna ze zakladatelů Společnosti pro založení romského muzea i pozdějšího Muzea romské kultury, obecně prospěšné společnosti. V roce 2005 se stala první ředitelkou státní příspěvkové organizace Muzeum romské kultury, nyní na rodičovské dovolené.

Komentář

Muzeum romské kultury v ohrožení

Snaha státu včlenit Muzeum romské kultury, vybudované z iniciativy a nadšení Romů, do Moravského zemského muzea bere Romům jednu z podob vlastní kulturní reprezentace a autonomie – a tím i podmínky k důstojné integraci do společnosti.

Zobrazeno 1 / 1