Rogers_orez

Deborah Rogersová

Profil

Autorka je vědeckou pracovnicí při Stanfordově univerzitě v USA a ředitelkou Iniciativy za rovnost (www.initiativeforequality.org/), globální nevládní organizace propagující udržitelné sociální, ekonomické a politické systémy, které podporují socioekonomickou rovnost mezi jednotlivci i společenstvími.

Komentář

Privatizace a zvyšování nerovnosti jsou mylnou cestou

Zveřejňujeme projev Deborah Rogersové z Iniciativy za rovnost na sobotním DemoFestu - festivalu alternativ k vládním reformám.

Zobrazeno 1 / 1