Zuzanastockelova

Zuzana Jentschke Stoeckelová

Profil

Autorka je předsedkyní občanského sdružení Oranžový klub.

Komentář

Voličky a voliči by si své ženy do stínové vlády jistě vybrali

Stínová vláda ČSSD má jeden zásadní kaz patrný na první pohled: nejsou v ní adekvátně zastoupeny ženy.

Zobrazeno 1 / 1