Sommer_orez

Vítězslav Sommer

Profil

Autor je historik. Vystudoval historii na Filosofické fakultě UK, působí na Sciences Po v Paříži a v Masarykově ústavu a archivu Akademie věd ČR. V letech 2008-2012 byl zaměstnancem Ústavu pro studium totalitních režimů. Zabývá se dějinami socialistické diktatury v Československu.

Komentář

K boji o Ústav pro studium totalitních režimů trochu jinak

Činnost Ústavu pro studium totalitních režimů jako by stále pronásledovala personální čistka, která doprovázela jeho založení. Má-li se situace v ústavu stabilizovat, je třeba, aby se k ní konečně začali vyjadřovat i historici v něm zaměstnaní.

Zobrazeno 1 / 1