_ulda_2

Ludvík Šulda

Profil

Autor je redaktorem společensko-politického čtvrtletníku o Kubě dneška „Venceremos“. Působí jako vedoucí oddělení pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež ÚV KSČM a předseda Společnosti česko-kubánského přátelství. V roce 2012 byl zvolen místopředsedou KV KSČM Praha. Angažuje se rovněž v Českém mírovém hnutí. Vystudoval podnikový management na manažerské fakultě Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona.

Komentář

Člověk v tísni se bojí jiného názoru

Ludvík Šulda upozorňuje na to, že pořadatelé filmového festivalu Jeden svět odmítli udělit akreditaci na festival redaktorovi společensko-politického čtvrtletníku o Kubě dneška „Venceremos“.

Komentář

Právo na bezplatnou zdravotní péči v Brazílii neexistuje

Levicovým brazilským prezidentům se daří prosazovat politiky vedoucí ke zlepšené sociální situace nížších a středních vrstev. Brazílie stává vedle Venezuely a Kuby jedním z hlavních motorů změn na latinskoamerickém kontinentu

Zobrazeno 2 / 2