Vovsik

Tomáš Vovsík

Profil

Autor studuje mediální studia na FF UP; studoval též sociologii na Fatih University v Istanbulu. Zajímá se o média, politiku a veřejné dění.

Komentář

Svoboda slova, komunismus a nacismus

Obhajovat svobodu slova znamená umožnit zveřejňovat i takové názory, které pokládáme za nebezpečné.

Image

Komentář

Vědy o společnosti by měly dávat sílu hlasům, které nejsou slyšet

Zcela nestranné bádání je iluzí – i vědec je zainteresován na skutečnosti, kterou zkoumá; studenti společenských věd se proto nemají zdráhat mluvit o nespravedlnosti v případech, v nichž ji vidí.

Zobrazeno 2 / 2