Radim_bures_orez

Radim Bureš

Profil

Autor je bývalý programový ředitel Transparency International Česká republika. Vystudoval filosofii a politickou ekonomii, absolvoval na Oxfordské universitě. Na katedře filosofie FF UK pak přednášel dějiny filosofie a analytickou etiku. Od poloviny devadesátých let se věnuje prevenci kriminality a působil na odboru prevence kriminality ministerstva vnitra. Věnoval se otázkám lidských práv, prevence obchodu s lidmi, prevence násilí ve sportu a prevence korupce.

Image

Komentář

O co se bojuje v případě nominačního zákona

Některé části ekonomiky zůstávají z dobrých důvodů ve vlastnictví či pod kontrolou státu. Jak je řídit a využívat pro obecné dobro, však u nás nikdo moc neví. Proto je třeba vytvořit promyšlenou vlastnickou politiku.

Komentář

Bude v roce 2015 opět méně korupce?

Radim Bureš shrnuje vývoj Indexu vnímání korupce pro Českou republiku. Zlom k horšímu poměrně přesně spadá do období voleb v roce 2006 a vzniku vlády Mirka Topolánka. Naopak v loňském roce nastala změna k lepšímu.

Komentář

Víme, o čem mluvíme? Kde chybí otázky, chybí i odpovědi

Programový ředitel Transparency International ČR, Radim Bureš, se ohlíží za dlouholetým procesem přijímání zákona o státní službě u nás. Reagovala příprava služebního zákona na některé z problémů uvedených v řadě odborných studií?

Komentář

Ohlédnutí za Rusnokovou vládou

Radim Bureš hodnotí působení Rusnokovy vlády. Její základní rámec tvořil rozpor mezi potřebností radikálních zásahů do některých oblastí řízení státu, zejména do činnosti státních podniků, a nedostatečná legitimita těchto zásahů.

Komentář

Protikorupční strategie vlády 2011 až 2012

Nečasova vláda sice má vypracovanou protikorupční strategii, její naplňování ovšem vázne a není ani jasné, co je jejím konkrétním cílem. Pro skutečné omezení korupce jsou významné politická vůle a řádné fungování systému trestní justice.

Zobrazeno 5 / 5