Adis_aranovi_orez

Adis Šaranović

Profil

Autor je politolog, doktorand na katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty UP Olomouc.

Komentář

Perly bosenských komunálních voleb

Střípky z nedávno proběhnuvších komunálních voleb v Bosně a Hercegovině ukazují zemi, která se po svém způsobu snaží přiblížit standardům zemí EU.

Zobrazeno 1 / 1