Dr_aj

Anna Jančaříková

Profil

Autorka je OSVČ. Vystudovala filosofii a sociologii na FF a FSS MU.

Komentář

Krásný Advent přeje Magistrát města Brna

Šetřit se musí, aby byly peníze na nutné předražené projekty. A tak i brněnský magistrát spoří kde se dá. Nejlépe se šetří na těch nejslabších.

Zobrazeno 1 / 1