Aaafiala

Tomáš Fiala

Profil

Autor působí na katedře demografie Vysoké školy ekonomické v Praze.

Komentář

Braňme se privatizaci veřejného prostoru

Na Hlavním nádraží v Praze byla předčasně ukončena akce, která sice měla povolení magistrátu, ale ne souhlas pronajímatele. Není to doklad toho, že i dnes je omezována svoboda?

Komentář

Penzijní systém v budoucnosti: žádná katastrofa

Nejnovější demografická projekce obyvatelstva České republiky potvrzuje, že při zohlednění zvyšování důchodového věku bude index ekonomického zatížení poměrně stabilní.

Komentář

Negativní demografický scénář neznamená penzijní opt-out

Součástí návrhů penzijní reformy předložených na tiskové konferenci think-tanku byla i velmi pesimistická prognóza vývoje porodnosti. I pokud by to tak dopadlo, mohl by důchodový systém fungovat.

Komentář

Zavádějící grafy o růstu počtu důchodců

Pokud se podaří zajistit dostatek vhodných pracovní příležitostí pro seniory a „předčasný“ důchod v profesích, kde není schválené zvyšování důchodového věku reálné, neměl by budoucí demografický vývoj nijak výrazně ohrožovat stabilitu důchodového systému.

Komentář

Chytrá politika migrace? Jak pro koho

Obecně zažitá představa dobré imigrační politiky, kterou propaguje také Ministerstvo průmyslu a obchodu, je založená na tom, že je třeba umožnit příchod vzdělaných jedinců z chudých zemí. Tento koncept je však sobecký a v důsledku nevýhodný pro všechny.

Komentář

Poplašné zprávy o stárnutí populace

Tvrzení, že do důchodu budou v České republice lidé muset odcházet až v sedmdesáti, nestojí na racionálních základech. Pokud vezmeme do úvahy zákonitosti demografického vývoje, je zřejmé, že se jedná o strašení něčím, co nenastane.

Zobrazeno 6 / 6