Uni_bwz_portraits_2_1092

Kunibert Raffer

Profil

Autor je profesor ekonomie na Vídeňské univerzitě.

Komentář

Arbitráž ako cesta z gréckej krízy

Evropská unie stále popírá, že pro Řecko je úplné splacení dluhu nemožné. Autor nabízí opatření, která by měla vést ke zlepšení současného stavu. Zdůrazňuje, že ti věřitelé, kteří přispěli ke zhoršení situace nelegálním úvěrováním, by neměli být zvýhodňováni.

Zobrazeno 1 / 1