Jpehe

Jiří Pehe

Profil

Autor je ředitelem New York University v Praze, přednáší na FSV UK. 1997-99 byl ředitelem Politického odboru prezidenta Václava Havla. 1995-97 vedl odbor Výzkumu a analýzy v Open Media Research Institute v Praze, 1988-1994 vedl odbor východoevropské analýzy v RFE/RL v Mnichově. 1985-1988 působil ve Freedom House v New Yorku. Vystudoval práva na UK a po emigraci do USA v roce 1981 též mezinárodní vztahy na Columbia University v New Yorku. Je politickým komentátorem a autorem knih o politice a dvou románů. Více na www.pehe.cz

Sloupek

Vládnutí jako improvizace

Dokud se občanská společnost nezmobilizuje, je velmi nereálné předpokládat, že by se politická sféra, ovládaná ekonomickými mafiemi, dokázala sama kultivovat. Tlak musí prostě přijít zvenčí, přičemž „voličské revoluce“ jsou jenom prvním krokem.

Sloupek

Nad odpověďmi Michala Haška a Bohuslava Sobotky

Autor se zamýšlí nad odpověďmi na deset otázek, které kandidátům na předsedu sociální demokracie položilo deset osobností, a konstatuje, že kvalitní vizi pro ČSSD nabízejí oba kandidáti.

Sloupek

Nemožnost politiky v České republice

Nepodaří-li se obrodit politické strany na základě skutečných idejí a autentických programů, a tím i rozetnout patologické propojení politiky s byznysem, bude pokračovat styl politiky, jak jej známe dosud. I proto je tak důležitá současná diskuse mezi kandidáty na předsedu ČSSD.

Sloupek

Proč je demokracie v ohrožení

Česká politika je latentně vysoce nestabilní jak kvůli důsledkům expanze globálního kapitalismu, tak z důvodů specificky domácích. Řešení krize v rámci zmafianizovaného systému spočívá v nabídce koncepčních řešení, která přesahují hranice české kotliny.

Sloupek

Strašení Čínou

Předpovědi, podle kterých Čína představuje do budoucna hrozbu, jsou směšné. Žádný prognostik by v roce 1911 nedokázal předpovědět, jak bude svět vypadat v roce 1950. Proměnných bylo příliš mnoho včetně vědeckých objevů jako byla teorie relativity nebo rozvoj jaderné fyziky.

Sloupek

Meze pragmatismu aneb Rakouský model u nás?

Hašek vychází vstříc politické objednávce, tedy zmírnění umělé politické polarizace. Případná spolupráce dvou velkých stran na celostátní úrovni by však zvýšila nedůvěru v politiku a otevřela dveře populistům a extremistům.

Sloupek

Quo vadis, ČSSD?

Nominace Michala Haška na víkendové krajské konferenci je jen logickým vyústěním současného rozložení sil v pražské sociální demokracii. Zvítězí-li tento trend při volbě předsedy strany, nebude mít ČSSD znechuceným voličům co nabídnout.

Sloupek

Když mluví Klaus o vydírání

Hovoří-li Václav Klaus o vydírání ze strany lékařů, měl by si nejprve udělat jasno v tom, kde končí legitimní uplatnění vlastních komparativních výhod, které je v atomizované společnosti, opírající se o neoliberální filozofii, přirozené, a kde začíná vydírání.

Sloupek

Událost roku: marná voličská revoluce

Navzdory letošní „voličské revoluci“ funguje většina věcí v české politice postaru. Je to zrada na voličích a souvisí to se skutečností, že nitky politické moci stále více vedou do politického zákulisí, kde za ně tahají nejrůznější korupční bratrstva a mafiánské spolky.

Sloupek

Kauza Drobil: Právní stát v troskách

Právní stát nevzniká jen přijetím smysluplných zákonů. Musí také existovat všeobecná vůle se takovými zákony řídit a jejich existenci nezneužívat. Taková vůle v České republice chybí, a tak Libor Michálek udělal to nejlepší, co mohl.

Sloupek

Fraška veřejná aneb Ideová konference strany bez idejí

Ideová konference VV byla ukázkou dokonalé politické schizofrenie. Boj s korupcí byl odložen a strana se chce posunout doprava, ale také trochu doleva. Působí to, jako by tento podnikatelský záměr neměl ambice uspět v dalších volbách.

Sloupek

Krátkozraká škodolibost vůči Evropské unii

Neustálému žehrání českých politiků na Evropskou unii schází recept na lepší uspořádání. Přitom by Česká republika na rozpad nejen EU, ale dokonce už jen rozpad eurozóny velmi doplatila. Jako nevyzrálá demokracie je navíc ohrožena fašismem.

Sloupek

Proč je pražská koalice vážný problém

Hlavním zdrojem frustrace oponentů koalice je přesvědčení, že staronové složení vedení města je tou nejhorší možnou variantou pro očistu pražské politiky, kterou volební výsledky nabídly.

Sloupek

Česká pravice v psychiatrické ordinaci

Vládní koalice připomíná člověka, který v lepším případě potřebuje psychoanalýzu, v horším psychiatrickou léčbu. Bude-li nastoupený trend pokračovat, budou mít tyto tři strany důvody ke skutečné panice.

Sloupek

Demokracie, nebo kleptokracie?

Už při zběžném pohledu se zdá, že se v České republice nepodařilo vybudovat zcela funkční demokracii, opírající se o právní stát, ale zato se podařilo vybudovat poměrně funkční kleptokracii. Jinými slovy systém, v němž z pozadí vládnou zloději.

Sloupek

Mýty o smrti neoliberalismu

Neoliberální propaganda vykresluje nový svět jako postmoderní trh lákavých možností a svobodného utváření vlastního osudu, což prý vyžaduje opustit „nemoderní“ vzorce chování jako je spoléhání na stát.

Sloupek

Paradoxní součet volebního roku

ODS šla v roce 2010 od porážky k porážce: ztratila nejvíc poslanců, senátorů, komunálních zastupitelů i statutárních měst. Přesto dnes stojí v čele vlády. Takový stav není dlouhodobě udržitelný.

Sloupek

Jaká je budoucnost demokracie?

V reakci na vážné problémy, kterým demokracie čelí, uspořádala Rada Evropy mezinárodní konferenci na téma budoucnosti demokracie. Pozvala na ni současné i bývalé politiky, zástupce think-tanků, občanského sektoru a akademického světa.

Sloupek

Několik mýtů o komunálních volbách

Pro politické strany je zajímavé to, jak si ve volbách počínaly ve vztahu k ostatním politickým stranám. Všechny vládní strany mají tak důvody obávat se trendů, které komunální volby naznačily.

Sloupek

Česká výjimka

Boj o výjimku z Lisabonské smlouvy je jednou z posledních příležitostí během Klausova prezidentství, jak se v EU ještě zviditelnit. Bude tedy vystupovat proti sudetoněmeckému nebezpečí, a nebude-li výjimka připojena k nějaké přístupové smlouvě, bude kritizovat EU za její údajnou proradnost.

Zobrazeno 20 / 186