Jakl

Jiří Jakl

Profil

Autor je biolog, ochránce přírody, propagátor šetrných technologií a ekologických alternativ. Je absolventem Přírodovědecké fakulty UK v Praze, člen ČSSD a zakladatel ekologické platformy Zvonečník.

Komentář

Lokavorie - místní je dobré

Větší lokalizace ekonomiky znamená nejen úlevu pro životní prostředí, ale také ekonomický přínos pro stát.

Glosa

Zelená nebo černá budoucnost?

Aniž bychom museli čekat na ekologickou katastrofu, můžeme plynule přecházet na „dobu ekologickou“ a neriskovat náhlé změny klimatu, náhlý nedostatek energie, přejít od globalizace k šetrnější spotřebě a lokální produkci, čistějšímu životnímu prostředí.

Glosa

Sociální demokracie ekologická

K tématům ČSSD patří podpora alternativních zdrojů a úspor energie, budování čistíren odpadních vod, doprava na alternativní pohony, ne privatizacím lesů, podpora kvalitní regionální potravinářské výroby. Je však třeba, aby to nebyla jen slova v ekologickém programu.

Zobrazeno 3 / 3