Dsc00463

Ondřej Kopečný

Profil

Autor studoval politologii na FF UK a Science Po v Grenoblu a dosud studuje veřejnou a sociální politiku na ISS FSV UK. Od roku 2004, kdy pracuje v Glopolis, vystřídal řadu pozic od dobrovolníka přes koordinátora různých projektů až po zástupce ředitele. Když nezastupuje, věnuje se analýze ekonomických a finančních politik, sepisuje strategie pro kampaň Česko proti chudobě nebo platformu FoRS, prezentuje výsledky Glopolis na různých seminářích a přednáškách nebo jen tak s kolegy probírá aktuální globální a lokální politickou situaci.

Komentář

Splnění slibů je otázkou politické vůle

Zasedání OSN věnované Rozvojovým cílům tisíciletí je dobrou příležitostí k bilancování. K naplnění těchto cílů není totiž zapotřebí nových slibů, úplně postačí, když bohaté země splní ty, co už daly.

Zobrazeno 1 / 1