Snimek6_009

Ondřej Mikulášek

Profil

Autor je terénní sociální pracovník, vystudoval sociální práci FF UP; od roku 2002 pracoval v Azylovém domě pro muže bez domova v Otrokovicích Charita sv. Anežky Otrokovice. Od roku 2008 pracuje jako terénní pracovník v Olomouci a Přerově - Charita Olomouc. Podílel se na zavádění terénních programů ve čtyřech městech. Je členem České asociace streetwork. Od roku 2009 je v psychoterapeutickém výcviku – Institut pro systemickou zkušenost – Gaudia. Podílí se na výzkumu mezi lidmi bez domova, který je zaměřen na popis jejich bezdomovecké kariéry a běžný život lidí na ulici. Je chovatelem ovcí a koz.

Komentář

Kudy vede cesta z života na ulici?

V souvislosti s výroky politiků na adresu lidí bez domova nabízí autor, který je terénním sociálním pracovníkem, odpovědi a otázky týkající se této problematiky.

Zobrazeno 1 / 1