Jirka

Jiří Silný

Profil

Autor je duchovním Církve československé husitské, překladatelem, publicistou a pedagogem, studoval teologii v Praze a Berlíně. V minulosti pracoval jako zemědělský dělník, v současné době je ředitelem Ekumenické akademie. Je aktivním účastníkem několika kampaní a mezinárodních sítích zaměřených na problémy rozvoje a udržitelné budoucnosti.

Sloupek

Globální Jáchymov

Městečko Jáchymov svou historií poukazuje na dějiny lidské chamtivosti. Míst, které by mohly být mementem lidské nezdrženlivosti, je však na světě mnoho.

Image

Sloupek

Apokalypsa a acedie

Stojíme před volbou zásadně změnit současný ekonomický systém, nebo směřovat k jeho apokalyptickému konci. Už rozpoznat toto dilema vyžaduje značnou představivost.

Margot_k_mann_2009-02_retouched

Sloupek

Německé církevní skandály

Dva německé skandály ukazují, jak je také možné reagovat na vlastní pochybení nebo na nedostatky v organizaci, jakou je katolická církev.

Sloupek

Státní bezpečnost, normalizace a budoucnost levice

Ve společnosti se nevedou zásadní diskuse ani o minulosti, ani o budoucím směřování. To představuje výzvu pro českou levici.

Sloupek

Když půst, tak půst, když koroptvička, tak koroptvička

Odříkání může přinášet pocit uspokojení, má-li smysl. Ve společnosti prosáklé konzumem smysl rozhodně má. A to nikoliv proto, abychom půstem zvyšovali požitek.

Sloupek

Jak se co dělá

Původ produktů, které konzumujeme, je na jednu stranu nejasný a na druhou stranu si můžeme být téměř jisti, že jeho nákupem přispíváme k nedůstojným podmínkám zaměstnanců v jiných zemích.

This_is_my_blood

Sloupek

České křesťanství není ani opium ani enzym

Křesťanské církve by mohly proměňovat společnost a být odpovědí na otázky dnešní doby. Zatím však tuto úlohu neplní.

Sloupek

Jiný svět je nezbytný, jiná Česká republika taky

Sociální fórum je otevřené shromaždiště, sloužící jako ohnisko reflexivního myšlení, místo pro demokratickou debatu o názorech, svobodnou výměnu zkušeností a spojování lidí k efektivním akcím.

Sloupek

Pseudohumanisté, pseudodebilita, pseudorealita

Za používáním pojmu pseudohumanista se většinou skrývá nechuť k ideálům humanismu, xenofobie i otevřený rasismus. O to větší výzva dnes je být humanistou.

Sloupek

Vši a islandská libra masa

Pokud dlužník není schopen splácet dluhy, je třeba se zamyslet i nad rolí věřitele. Islandská krize a odhodlání Islanďanů neplatit za chyby neodpovědných finančníků jsou dobrým začátkem pro změnu systému směrem k vyšší odpovědnosti finančníků i politiků.

Sloupek

Jedna vlaštovka soumrak reklamy nedělá

Svoboda neznamená nikomu nic nezakazovat, neboť abychom mohli důstojně žít, je třeba mnoho oblastí života regulovat. Návrh novely zákona omezující reklamu je dobrým krokem, podstatu problému nicméně neřeši.

Sloupek

Mystika mezi alkoholem a předsevzetími

Alkohol tupí smysly a tak nemůžeme přestat pít. Opilá je i naše civilizace svým nezřízeným konzumem. Co nám brání s ním skoncovat?

Sloupek

Jericho a jiné zdi

Novináři referující o izraelsko-palestinském konfliktu opomíjejí aktivity, které vedou k porozumění a snaží se o skutečně mírové řešení problémů.

Sloupek

Zadušený Ježíšek aneb Jak slavit vánoce

Význam vánoc se ztratil kdesi v nenávratnu. Nebylo by ale na škodu zamyslet se nad tím, zda to, co kupujeme, skutečně potřebujeme, kdo to vlastně vyrobil a za jakých podmínek.

Sloupek

Normalizace, revoluce, normalizace…

V posledních týdnech se hodně vzpomínalo a mluvilo se o tom, co se stalo před dvaceti lety. Co se to stalo? Shoda o tom nepanuje.

Sloupek

Médium

Možnosti internetu mohou vést k banalizaci informací. Nedopusťme, aby tomu tak bylo i v případě Deníku Referendum.

Sloupek

Bankrot a co dál

Existují dostatečně silné kontrolní mechanismy, které mohou zabránit autodestrukci společnosti?

Zobrazeno 17 / 157