Jirka

Jiří Silný

Profil

Autor je duchovním Církve československé husitské, překladatelem, publicistou a pedagogem, studoval teologii v Praze a Berlíně. V minulosti pracoval jako zemědělský dělník, v současné době je ředitelem Ekumenické akademie. Je aktivním účastníkem několika kampaní a mezinárodních sítích zaměřených na problémy rozvoje a udržitelné budoucnosti.

Sloupek

Proměny měny

Ekonomika není hodnotově neutrální záležitostí. Její mechanismy jsou vždy užívány v rámci určitých politických a etických systémů, které určují, jestli budou sloužit všem, nebo jen některým.

Sloupek

Co by Ježíš kupoval a čemu by se smál

V zemích, kde není náboženství na okraji zájmu společnosti, je lze pojímat s humorem. A tak se mohou věřící i nevěřící zasmát vtipnému komiksu nebo může vzniknout církev, která bojuje proti konzumu. Pro všechny zúčastněné je to obohacující.

Sloupek

Náš člověk v Managui a jak to je s rozvojem

„Rozvojová spolupráce“ spojená ze strany rozvinutých zemí s politickými podmínkami a provázená obchodními politikami, které chudé země zbídačují, se ukazuje stále zřetelněji jako nástroj nadvlády, a nikoli pomoci, a už to ani neskrývá.

Sloupek

Komenský by měl radost

Čím jsou lidé vzdělanější, tím je těžší je ovládat. I proto je vzdělání politickým tématem. Na příkladu Nikaraguy je vidět, že i chudé země mohou být v tomto ohledu inspirací.

Sloupek

Nikaragujci tančí s obryněmi

Nikaragua má ještě něco víc než jen bohatě rozvrstvenou a aktivní občanskou společnost. Vědomí významu vlastních dějin, stálé připomínání těch, kdo se zasloužili o pokrok a svobodu, úctu ke kultuře a vzdělání a neochotu poddat se cizímu panství.

Sloupek

Kde leží země svobody?

Některé státy si nárokují univerzální symbolický význam nebo se přímo stávají modlou, svádějící k absolutní loajalitě, nebo vyvolávající absolutní nepřátelství bez ohledu na složitost reality. Loajalita je důležitá hodnota, ale jen pokud je kritická, je i konstruktivní.

Sloupek

Nová levicová strana? Učit se od Ameriky

Spokojí-li se občané s rolí „daňových poplatníků“, nic se nezmění. Naučí-li se rozumět svým rolím pracujících, nezaměstnaných, důchodců, dlužníků, pacientů a všech těch ostatních v souvislostech, může to vést k uvědomění, které povede ke změně poměrů. Je to dlouhý pochod.

Sloupek

Noví radikálové na obzoru?

Že je současná situace vážná, ukazují mimo jiné i materiály a dokumenty, které vytvořily a vydaly důstojné a mimo jakékoli podezření z komunistických tendencí stojící instituce.

Sloupek

Moc spotřebitelů

O společná práva musíme bojovat. Součástí takového boje mohou být i spotřebitelské aktivity. Některé studie ukazují, že už zhruba deset až dvacet procent spotřebitelů dokáže svým chováním podstatně ovlivnit situaci na trhu.

Sloupek

Dluhy jinde

Autor se zúčastnil panelové diskuse Státní dluh – ekonomický problém, nebo mocenský nástroj?, pořádané iniciativou ProAlt v Praze 25. října 2010. Jeho příspěvek zveřejňujeme.

Sloupek

Proč jsou léky tak drahé, a proč ne Julínek

Velké farmaceutické firmy se nechovají nijak zvlášť odlišně od koncernů působících v jiných oblastech. Třebaže ve srovnání např. s výrobou zbraní působí jejich podnikání sice velmi ušlechtile, přesto je někdy stejně vražedné.

Sloupek

Volby jako mávnutí motýlích křídel

Představa, že lze místo za vlastní privilegia bojovat za spravedlnost, vypadá už úplně fantasmagoricky. Řada lidí začíná chápat, že takhle to dál nejde, a věnuje se třeba různým formám charity. Politická práce je ovšem účinnější, chceme-li měnit příčiny nerovnosti.

Sloupek

Nebavte se s politiky

Někteří politici se domnívají, že kdo se baví, nezlobí. Jak to tedy je? Očekávání, která máme od politiků, se velice různí. Někdo skutečně chce, aby byli ti, kdo nás zastupují, vtipní nebo krásní, jiní by však byli rádi, aby byli poctiví a snažili se vytvářet lepší společnost.

Image

Sloupek

Právo na vodu

Třem miliardám lidí schází přístup k pitné vodě. Valné shromáždění OSN se velkou většinou vyslovilo pro uznání práva na vodu. Hádejte, jak hlasovala Česká republika.

Sloupek

Tobin or not Tobin

Prosadí se Tobinova daň, nebo ne? Po dlouhých letech latence jedné zajímavé myšlenky, přes její objevení alterglobalizačním hnutím v devadesátých letech až po debaty na úrovni vlád a na půdě OSN, se odvíjí napínavý příběh jedné malé daně.

Sloupek

Všichni jsme sobci? To by se jim hodilo

Jsou lidé ze své podstaty přirozeně sobečtí? Nebo je to jen jedno z dalších klišé, kterými se ohlupujeme, abychom si vysvětlili, proč je vše tak, jak má být?

Sloupek

Co takhle založit banku?

Skutečné reformy finančního sektoru by měly důsledně chápat peníze a půjčky jako veřejný statek a podle toho formovat bankovnictví jako servisní systém pro reálnou ekonomiku, a nikoli jako kasino.

Sloupek

O krysách a lidech

Pokud se lidé nechtějí pro budoucnost spoléhat ve zvýšené míře na krysy, měli by znemožnit vydělávat na zabíjení příslušníků vlastního druhu.

Sloupek

Bill "Zacheus" Gates a spása

Snahy vykoupit své svědomí tím, že bohatí dají část peněz na dobročinné účely, nemohou nijak zásadně ovlivnit ve své podstatě nerovný systém. Chudí nepotřebují soucit, potřebují spravedlnost.

Sloupek

Lovci lidí a žebravé řády

Při pohybu městem, zvlášť na některých místech, narážíme na citové vyděrače, kteří buď prodávají nějaký produkt, nebo shánějí prostředky na bohulibý účel. Je to možná zdravě kapitalistické, ale je to odpuzující.

Zobrazeno 20 / 157