Jirka

Jiří Silný

Profil

Autor je duchovním Církve československé husitské, překladatelem, publicistou a pedagogem, studoval teologii v Praze a Berlíně. V minulosti pracoval jako zemědělský dělník, v současné době je ředitelem Ekumenické akademie. Je aktivním účastníkem několika kampaní a mezinárodních sítích zaměřených na problémy rozvoje a udržitelné budoucnosti.

Sloupek

Církve a peníze II – banky a investoři

Církve by mohly část prostředků, které případně od státu při tzv. majetkovém vyrovnání dostanou, využít k založení etické banky, která by vkladatelům zaručovala, že jejich peníze podpoří sociálně, ekologicky a ekonomicky udržitelné projekty.

Sloupek

Podivná curyšská válka

Spor, zda je lepší vyrábět energii z jádra, nebo z uhlí, je takový mile český. Obojího je dost, tak proč se zabývat nějakými watty nebo tunami CO2, který ani není vidět. Je to navíc energie, kterou plně ovládáme – prostě se to pustí a nemusíme čekat až vysvitne slunce, zafouká, zaprší nebo naroste.

Sloupek

Peníze a církve. Malé srovnání Německa a ČR

Dojde-li k restitucím v rámci takzvaného majetkového vyrovnání, pak to, jak s prostředky církve naloží, bude rozhodovat o podobě institucionalizovaného křesťanství v ČR v tomto století.

Sloupek

Budapešťský dům hrůzy

Poučení z muzea v Budapešti je jasné: Fašismus a komunismus jsou stejné, ale komunismus je daleko horší. Takový způsob zacházení s historií diktatur však není nic jiného než příprava diktatury nové.

Sloupek

Řecké drama

Vlády, které díky kamerám a počítačovému slídění mohou vědět o komkoli téměř cokoliv, nevědí vůbec nic o tom, jak se bude zítra vyvíjet ekonomika jejich zemí, závislá na nikým nekontrolovaných přesunech virtuálních peněz.

Sloupek

Co takhle Zelená levice

Otázka rovnosti není jen otázkou přerozdělování v rámci systému. Sociální stát nebo rozvojová spolupráce, které tento úkol mají plnit, v současném období zostřeného třídního boje shora na Západě rychle vyklízejí pozice. Nemůžeme proto pominout témata veřejných statků, ekonomické demokracie a otázku vlastnictví.

Sloupek

Voda, to je ono

Je třeba se pozastavovat nad tím, když firma, které se provinila pronásledováním odborů, zneužíváním dětské práce, rasistickou diskriminací a bezohledným vyčerpáváním vodních zdrojů chudých komunit, má tu drzost prezentovat se jako podporovatelka práva na vodu?

Sloupek

Venkov do města

Koncept komunitního městského ekologického zahradnictví lze označit jako z nouze ctnost, ale nakonec se ukázalo, že je velmi životaschopný a inspiruje městské zemědělství v mnoha zemích světa.

Sloupek

Stát a kapitalismus

Kapitalismus by bez zásadní pomoci státu ani nevznikl, ani by nepřežil. To o co jde ve skutečnosti, je stát ve službách kapitálu a boj se vede proti státu pro všechny.

Sloupek

Ekumena křesťanů a komunistů?

Díky ironii dějin, jsou dnešním předvojem naděje na spravedlnost spíše než evropská levice křesťané z rozvojových zemí ve spojení se sociálními hnutími a s hnutími původních obyvatel.

Sloupek

Irene se vyhnula

Haitští vzbouření otroci dosáhli prvenství v prosazení nedělitelnosti lidských práv dávno před tím, než se podařilo otroctví odstranit v zemích, které si myslí, že mají na demokracii patent. Haitský historický čin je stálou inspirací.

Sloupek

Konec strachu?

Totální kapitalismus je tak totální a slepý, že si podřezává větev a vydává to za efektivitu. Franz HInkelamert tomu říká „kolektivní sebevražedná efektivnost“. Je to o strach, ale jen překonání strachu nabízí naději.

Sloupek

Co počít s dobrými zprávami?

Řada majetných lidí si vždy uvědomovala, že pro zachování sociálního smíru je potřeba platit daně a podílet se na chodu společnosti. Když se však zvedne vlna dobročinnosti a socialistických prohlášení z řad superbohatých, je to na pováženou.

Sloupek

Jezte děti aneb Vraždící spekulanti

Úřad OSN pro humanitární otázky (OCHA) varuje, že je k dispozici pouze 44 procent prostředků nutných ke stabilizaci situace oblasti Afrického rohu. Zhruba 1,4 miliardy amerických dolarů stále chybí. Na záchranu bank uvolnily vlády bezodkladně biliony dolarů, ale tady jde přece pouze o nějaké Afričany.

Sloupek

Attersee

Nebezpečí, že privilegované třídy budou chtít rostoucí frustraci a hněv lidí bez perspektivy nasměrovat na osvědčenou kolej etnické a nacionální nenávisti, je dnes velmi akutní, už se to děje. V České republice i jinde v Evropě.

Sloupek

Bhútánský příklad

Království Bhútán prošlo velkými změnami. Dosaženo bylo mimo jiné zdravotní péče a vzdělání zdarma a prakticky byl překonán analfabetismus. Také zde spatřil světlo světa pojem hrubé národní štěstí.

Sloupek

Kapitán Boycott

Bojkot může být účinným způsobem, jak něčeho dosáhnout. I naše občanské iniciativy a hnutí by mohly začít více využívat bojkotu, který je ovšem funkční, jen když se ho účastní dostatek lidí a když zasáhne nějakou citlivou oblast zájmu mocných.

Sloupek

Rozvíjej se poupátko

Tzv. rozvinuté země dnes couvají ze své odpovědnosti za mnohasetleté plundrování planety ve vlastním zájmu a nehodlají ani plnit své četné sliby rozvojové pomoci. A země rozvojové se snaží jít stejnou cestou.

Image

Sloupek

Všichni jsou Dobeš

Když se diskutuje o zakládání nových politických stran nebo naopak o potřebě netříštit síly a podpořit levicové parlamentní strany, či podpoření návratu zelených či lidovců do parlamentu, vypadá to jako nesmiřitelný spor. Ale dá se to vidět i jinak.

Sloupek

Únavné jádro

V Japonsku je vše při starém. Radioaktivní voda uniká, palivo se taví, všechno to tak nudně dál září a tak to ještě bude trvat přinejmenším pár měsíců. Novinářsky je to nudné. A podobně nudné je i to, co se děje jinde. Třeba v Nebrasce.

Zobrazeno 20 / 157