Jirka

Jiří Silný

Profil

Autor je duchovním Církve československé husitské, překladatelem, publicistou a pedagogem, studoval teologii v Praze a Berlíně. V minulosti pracoval jako zemědělský dělník, v současné době je ředitelem Ekumenické akademie. Je aktivním účastníkem několika kampaní a mezinárodních sítích zaměřených na problémy rozvoje a udržitelné budoucnosti.

Sloupek

Včely versus Bayer 1 : 0

Aktivistům a včelařské lobby se podařilo dosáhnout dílčího úspěchu v boji proti vymírání včelstev – dvouletého zákazu výroby pesticidů, jež včely zabíjejí – a to i přes lobbing firem, které pesticidy vyrábějí.

Sloupek

Akademický výprodej

Hranice mezi vědou a politikou je často nejasná z povahy věci; podnikatelské a investiční zájmy si akademický život podmaňují s potřebou expanze kapitálu – neoliberální reformy školství mísení vědy, politiky a byznysu dále posilují.

Sloupek

Bubák ze Zimbabwe

Současné Zimbabwe je příkladem, že pozemková reforma (zčásti organizovaná státem a zčásti proběhnuvší formou spontánního zabrání půdy bílým kolonizátorům) může vést k lepší ekonomické i politické funkčnosti země.

Sloupek

Přímá demokracie

Přímá demokracie není všelék na naše potíže, a neměla by také být zaměňována s pučem. Je ovšem jednou z cest, jak zvýšit náš vliv na veřejné věci. Existuje i ve formě celoevropského referenda.

Sloupek

Pomoc nebo solidarita? Člověk v tísni terčem kritiky

Člověk v tísni je obrovská a úspěšná nevládní organizace, jejíž činnost odráží pravicové naladění polistopadových elit; a v některých případech se tato nevládní organizace nechává najmout americkou vládou.

Sloupek

Zpráva o lidském rozvoji: Vzestup Jihu

Státy Jihu zažívají ekonomický růst a snižování chudoby především díky tomu, že opustily washingtonský konsenzus zmenšování státu a privatizací, a kontrastují tak s bohatým Severem, který neoliberální politiky udržují v ekonomické krizi.

Sloupek

Chavez: nekompatibilní nekrology a naděje, která zůstává

Venezuela představuje alternativu vůči neoliberálnímu Severu i konzervativnímu Východu a Jihu – proto vzbuzoval Chavez tolik nadšení i odporu. Další vývoj ukáže, zda je nositelem bolívarovské revoluce skutečně lid nebo pouze charismatický vůdce.

Sloupek

Dlouhá cesta k vymahatelnosti lidských práv

Teprve letos začal platit mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Česká republika nepatří k zemím, které jej ratifikovaly – příští levicový ministr zahraničí by to měl určitě napravit.

Sloupek

Pár spravedlivých

Bohem naší společnosti jsou peníze. Přesto se občas najdou jedinci či celá společenství, jež je nekladou na nejvyšší místo. Mezi církvemi se takovým společenstvím stali baptisté, kteří odmítli finanční náhradu z tzv. restitucí.

Sloupek

Co po kapitalismu?

Není pravda, že neznáme alternativy: o alternativních projektech společensko-ekonomického uspořádání se např. v sousedním Německu živě píše a diskutuje. A jedním z diskutovaných autorů je i český ekonom Oto Šik...

Sloupek

Už to máme spočítané

Finanční a ekonomický systém, v němž žijeme, směřuje ke kolapsu; na této své cestě ale ještě stačí přerozdělovat zisky ve prospěch bohatších. Přinutí nás k jeho změně opravdu až onen kolaps?

Sloupek

Guma a coltan

Výrobky, které každodenně užíváme, jsou často vyrobeny ze surovin, jejichž dobývání je spojeno s neslýchaným vykořisťováním a krutostí.

Sloupek

Poučení z toho, jak volí prezidenty a prezidentky tam, kde levice vyhrává

V Latinské Americe levice vyhrává prezidentské i parlamentní volby díky tomu, že dokáže být jednotná. A v naší dnešní situaci by bylo dobré si přiznat, že Zeman je, byť pro mnohé nevábným, kandidátem levice.

Sloupek

Důstojná oslava

Karel Schwarzenberg či Milož Zeman v prezidentském úřadě budou důstojnou oslavou haškovských výročí a prohloubením nemožnosti změnit systém předstírání a maskování, v němž žijeme.

Sloupek

Betlémská hvězda

V Ježíšově rodném Betlémě, stejně jako v celé Palestině, se dějí věci překonávající běžnou představivost, které dávají podnět k mnoha legendám, dnes i před tisíci lety.

Image

Sloupek

Co nás čeká, co čekáme my

Globálními trendy pro příští rok budou patrně ubývání vlivu tradičních velmocí a narůstání vlivu mocností nových. Nejprogresivnější vývoj lze očekávat v Latinské Americe, nejsmutnější je naopak klimatická změna, ekonomická krize a hlad.

Sloupek

Bůh není křesťan

Křesťanství příliš často zaštiťovalo různé dobyvatelské a utlačovatelské režimy – je na čase přestat věřit ve spasitelnost určité náboženské formy a přijmout za své, že Bůh není křesťan, je ovšem lidský.

Sloupek

Mehrheitsfähig

Česká politika degradovala na bezskrupulózní získávání většiny pro ty nejpochybnější projekty. Levice tomu může čelit tak, že získá většinu pro smysluplné projekty, například pro volbu Jiřího Dienstbiera prezidentem.

Sloupek

Touha žít jindy a být jinde

Dva silné porevoluční mýty, mýtus návratu k tradicím první republiky a mýtus přemístění do jiného světa, už nefungují. Nemáme ale vizi, která by je nahradila. Vytvoříme ji společně?

Sloupek

Palau a jiné ostrovy

Český hlas proti uznání Palestiny za nečlenský stát OSN dokázal, že i uprostřed pevniny může existovat ostrovní stát.

Zobrazeno 20 / 157