156637970291528760

Ondřej Rut

Profil

Autor je místostarosta městské části Praha 3 a člen Strany zelených. Vystudoval sociální a kulturní ekologii na FHS UK, působil jako poradce a projektový manažer. Pracoval například pro občanské sdružení Zelený kruh, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo se zabýval energetickou náročností objektů veřejné správy.

Komentář

Přechod na zelenou energii je v Praze 3 jen začátek

Vedení městské části Praha 3 v srpnu rozhodlo, že chce veškerou elektrickou energii pro úřad a třicet příspěvkových organizací nakupovat výhradně z obnovitelných zdrojů. Chce tím přispět k boji proti postupujícím klimatickým změnám.

Zobrazeno 1 / 1