Ivan_david

Ivan David

Profil

Autor je lékař-psychiatr, klinický neurofyziolog a soudní znalec v oboru psychiatrie.

Komentář

„Chyba“ je před počátkem

Příležitost prosazovat veřejné zájmy musí mít ti, kteří získají důvěru v demokratické volbě. Pohlaví nesmí být překážkou ani výhodou.

Esej

Vražd ze systémového selhání péče o duševně nemocné bude přibývat

Česká republika věnuje pouze čtyři procenta výdajů na zdravotnictví psychiatrické péči, v Evropské unii je to průměrně osm procent. Péče je nevyhovující i v zahraničí, avšak u nás probíhá za zvláště špatných podmínek.

Zobrazeno 2 / 2