155600453691700802

Ema Lust

Profil

Autorka je feministka, performerka, pornoherečka a prostitutka. Aktivně se zajímá o umění.

Komentář

Prostitutky jako strážkyně patriarchátu

Autorka, jež sama působí v oblasti poskytování sexuálních služeb, se kriticky zamýšlí nad otázkou, zda prostituce jako činnost kompenzující nedostatky patriarchálního systému nepřispívá zároveň k zabezpečení jeho hladkého chodu.

Zobrazeno 1 / 1