Vladimír Naxera

Profil

Autor působí jako odborný asistent na Katedře politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni. Jeho odborný zájem se soustředí zejména na otázku korupce, instrumentální politizaci dějin, politické souvislosti veřejných oslav a některá další témata spojená s politikou nejen českou, ale i širším kontextem středovýchodní Evropy a Ruska.

Image

Esej

Vojna by jim prospěla, demokracie ničí civilizaci

Pomocí simulování vědy se řada bezpečnostních nadšenců napojila na zdroje financování výzkumu a vědy, aby zdrojů využívala k šíření propagandy založené na předsudcích.

Zobrazeno 1 / 1