Imageedit_1_7891817308

Yasmeen el Khoudary

Profil

Autorka žije v Londýně, kde působí jako nezávislá výzkumnice a autorka specializující se na palestinskou historii a kulturní dědictví.

Image

Komentář

Balfourova deklarace není pro Palestince historie, ale každodenní realita

Tento týden uplynulo sto let od chvíle, kdy britský ministr zahraničí Arthur Balfour dopisem potvrdil „.založení národního domova židovského obyvatelstva v Palestině“.

Zobrazeno 1 / 1