Ale_m_chal

Aleš Máchal

Profil

Aleš Máchal je známý český ekopedagog, spoluzakladatel a první ředitel školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka.

Komentář

Za Helou Vlašínovou

Nestor tuzemské ekologické výchovy Aleš Máchal vzpomíná na významnou propagátorku permakultury a autorku knihy Zdravá zahrada Helenu Vlašínovou.

Zobrazeno 1 / 1