Braml_jb_ens_1844

Josef Braml

Profil

Autor je americký expert Německé společnosti pro zahraniční politiku (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik) v Berlíně. Jeho novou knihu s názvem Auf Kosten der Freiheit: Der Ausverkauf der amerikanischen Demokratie und die Folgen für Europa (Na úkor svobody: rozprodej americké demokracie a jeho důsledky pro Evropu) vydalo nakladatelství Quadriga.

Image

Komentář

Rozprodej americké demokracie

Dnešní Spojené státy americké se potýkají více než kdy dřív s omezováním svobody a demokracie ve prospěch ekonomické elity. Řešením je podle Josefa Bramla nevyhnutelná státní kontrola a regulace trhů.

Zobrazeno 1 / 1