A2

Zdeňka Michálková

Profil

Autorka je předsedkyní v Unii pečujících, z. s. V organizaci Klára pomáhá z. s. je místopředsedkyní a vedoucí projektu 4P - pomoc pečujícím. Působí zde také jako odborný poradce pro pečující. Je též dlouholetou pečující o člena rodiny.

Image

Komentář

Umřít doma jen se souhlasem zaměstnavatele

Dlouhodobé ošetřovné mělo být potřebnou cestou k péči o nemocné. Kvůli doplnění podmínky Andreje Babiše se z něj ale stává diskriminační nástroj. Nemocní i pečující by totiž byli odkázáni na libovůli zaměstnavatele.

Zobrazeno 1 / 1