Ondřej Buddeus

Profil

Autor je doktorand na pražské skandinavistice, překladatel z němčiny a norštiny, autor a šéfredaktor časopisu Psí víno. Vydal dvě knihy poezie. Žije v Praze.

Image

Komentář

Kultura jako veřejný statek? Několik poznámek k současné situaci

Ve veřejném prostoru spolu zápasí dvě porozumění tomu, co je to kultura: buď je to udržování a inovativní rozvíjení určité tradice, nebo finančně efektivní mechanismus. Musíme se rozhodnout, co si pod kulturní politikou vlastně představujeme.

Zobrazeno 1 / 1