Dr_palov_

Kristýna Drápalová

Profil

Autorka je studentkou Dějin umění na FF UK a Evropských kulturních a duchovních dějin na FHS UK. Od roku 2012 pravidelně publikuje eseje, komentáře a recenze (Lidové noviny, MF Dnes, Respekt). Zabývá se kulturou, výtvarným uměním a urbanismem. Spolupracuje s Institutem pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy.

Komentář

Nauč svého náměstka číst

Zveřejňujeme reakci Kristýny Drápalové na článek Matěje Stropnického. Stropnického postup démonizace developerů je podle ní nedomyšlený a v konečném důsledku škodí hlavnímu městu.

Zobrazeno 1 / 1