A1

Jakub Šimek

Profil

Autor vystudoval obor Mezinárodní vztahy na FMV Ekonomické univerzity v Bratislavě. V současnosti pracuje jako projektový koordinátor v nadaci Pontis.

Image

Dopis ze Slovenska

Ktorá krajina je najviac dobrá?

Z partnerského JeToTaku tentokrát o tom, na základě jakých kritérií lze určovat, že je jeden stát „lepší“ než jiný – srovnání žebříčků a metodologií.

Zobrazeno 1 / 1