Hrubec_-_foto

Marek Hrubec

Profil

Autor je politický filosof.

Komentář

Jak nepromarnit „Evropský rok proti chudobě„

Social Watch je mezinárodní síť organizací, která sleduje a analyzuje problémy chudoby a genderové nerovnosti a vydává publikace s touto tematikou. V současné době vydává v českém překladu knihu „Právo nežít v chudobě".

Zobrazeno 1 / 1