Habart

Tomáš Habart

Profil

Autor pracuje ve vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni. Je přesvědčen, že škola má děti individuálně podporovat v jejich rozvoji a zároveň jim zprostředkovat zkušenost každodenního soužití se spolužáky s nejrůznějším nadáním a potřebami vycházejícími z jejich osobních dispozic i z rodinného prostředí. Vystudoval FHS UK a romistiku na FF UK.

Komentář

Souvislosti novely školského zákona aneb co je skutečnou zkratkou k cíli?

Poslanecká sněmovna dnes projednává novelu školského zákona. Její součástí je i ustanovení, které představuje nemalé riziko. Hrozí, že nálepku mentálního postižení získá mnohem větší počet dětí než doposud.

Zobrazeno 1 / 1