Ve Šlapanicích narůstají spory kvůli průmyslové zóně

Lucie Paseková

Občané v městečku u Brna se bouří proti zamýšlené výstavbě průmyslové zóny. Obec podle nich nadržuje investorovi. Podle radnice se občané o věc začali zajímat pozdě.

Poblíž města Šlapanice by měla vyrůst průmyslová zóna CT Park Brno South na dvou stech hektarech pozemků. Proti její výstavbě brojí občanské sdružení Čisté Šlapanice, které je přesvědčeno o negativních vlivech, které stavba pro okolí Šlapanic představuje.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Sdružení se staví za zájmy občanů, kteří podle něj neměli možnost získat dostatek informací a podkladů o výstavbě. Město Šlapanice se však hájí tím, že plánování projektu probíhá už několik let a občany informovalo dostatečně.

Podle sdružení nebylo město důsledné v informováni o rozhodování ohledně průmyslové zóny a o rizicích, které může pro krajinu přinést. Zástupci města prý nereagovali na komunikaci ze strany sdružení, když žádalo informování občanů o rozsahu a dopadech průmyslové zóny. Sdružení navíc viní město z poskytování pouze jednostranných informací v zájmu investora.

Podle tajemníka Městského úřadu Šlapanice Václava Hrabálka bylo informování občanů dostatečné, záležitosti spojené s výstavbou průmyslové zóny se projednávaly na šestnácti zastupitelstvech a během osmi let vyšlo ve Šlapanickém zpravodaji dvaadvacet článků týkajících se této výstavby. Když se na zastupitelstvech rozhodovalo o průmyslové zóně, členové sdružení se jich podle Hrabálka neúčastnili a na debatě se nepodíleli.

Jednání o průmyslové zóně podle Hrabálka navíc probíhají zhruba osm let a ze strany občanů nezaznamenalo město veřejné projevy nevole k této výstavbě až do nynější aktivizace sdružení.

Občanské sdružení Čisté Šlapanice vydalo petici proti stavbě průmyslové zóny, během dvou týdnů ji podepsalo více než šestnáct set občanů. Podle předsedkyně občanského sdružení Čisté Šlapanice Michaely Trněné by výstavba zničila velkou část orné půdy a značně navýšila dopravní ruch v okolí. Pro občany Šlapanic podle Trněné také klesne hodnota jejich nemovitostí: „Průmyslové centrum budeme mít téměř pod okny a ty nemovitosti se vlastně stanou neprodejnými.“

Jak internetový server InBrno.cz uvedl již v roce 2007, znamenala by nová průmyslová zóna pro Šlapanice významný zdroj příjmů, tato průmyslová zóna může přinést do obecního rozpočtu až desítky milionů navíc a také práci pro více než desítku tisíc lidí, daní za tyto výhody však bude zvýšený provoz a ruch v této lokalitě.

Petici bere město na vědomí a také na ni reaguje ve svém zpravodaji. Argumenty občanského sdružení vztahující se k negativnímu vlivu na životní prostředí částečně považuje za spekulace.

Právník Martin Fabrný z Ekologického právního servisu vidí problém výstavby v jejím necitlivém navržení, takže někteří místní obyvatelé budou kvůli ní odtrženi od dopravního spojení. Fabrný navíc postrádá na webových stránkách Jihomoravského kraje jakékoliv informace a vysvětlení, proč má být zóna vybudovaná v tak velkém rozsahu a právě v této lokalitě.

Projekt průmyslové zóny je stále ve fázi schvalování a o tom, zda se výstavba uskuteční, ještě nepadlo konečné rozhodnutí. Občané však dostanou příležitost vyjádřit se k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje teprve v příštím roce, kdy se uskuteční diskuse s veřejností.

Investor však už do výstavby vložil několik set milionů korun. Pokud by projekt byl zmařen, hrozí Šlapanicím spory o náhradu vzniklých škod.

    Diskuse