Diskuse (20 příspěvků)
JV
Jiří Vyleťal
October 18, 2017 v 18.19
Proč volit Zelené nebudu
Já bych také ze všech těch důvodů, které uvádí Táňa Fischerová, volil stranu Zelených. Volit ji však nebudu. A to z jednoho důvodu, který Táňa Fischerová neuvádí. A sice, že tato strana stavěním homosexuálních svazků na roveň manželství a prosazováním adopce dětí homosexuálními páry (volební program „Rodina“, programový bod č.5) rozbíjí rodinu.

Rodina je tou nejzákladnější buňkou společnosti. Jenom proto, že je tvořena ženou a mužem, v ní může dojít ke zrození.

Pokud tento fakt, který dodnes platil a snad ještě platí za danost, začneme zpochybňovat a řídit se pravým opakem, můžeme se časem nadít čehosi, o čem dnes nemáme ani zdání. Může se stát, že oproti tomu budou asociálnost a hamižnost pravicových stran a Chovancovo sociálně-demokratické rozdávání flint občanům ještě snadno napravitelnými úlety liberální demokracie.

Dobrou noc, Jiří Vyleťal
DU
David Unger, psycholog
October 18, 2017 v 20.50
Proč volit Zelené nebudu já
Protože ideje nejsou všechno. Vadí mi frackovitý typ předsedy této strany.
PK
Pavel Kolařík, informatik
October 18, 2017 v 21.43
Panu Vyleťalovi
Pane Vyleťale, když je to tak, musím vás upozornit na novou vládní koncepci rodiny, kterou protlačila ČSSD ani ne před měsícem přes odpor KDU-ČSL. Nebýt tehdy pár týdnů před volbami, měli by na stole demisi lidovců.
Uvažte tedy, jestli to, co Vám tak vadí u zelených, prominete soc. dem. Je to opravdu totéž.
JV
Jiří Vyleťal
October 18, 2017 v 22.50
Odpověď panu Kolaříkovi
Podívejte se, pane Koláříku, kdybych měl volit stranu, se kterou bych se alespoň v podstatných bodech shodoval – tedy dle Vašeho slovníku bych jí nemusel nic prominout - nezvolil bych nikoho.

Pokud mám jít volit, pak tedy musím nejen promíjet, ale promíjet s ohledem na situaci, která pravděpodobně po volbách nastane. A ta situace bude taková, že spíše bude do sestavování příští vlády mluvit ČSSD než Zelení. A také, že každá vláda, v níž nebude ČSSD, bude horší než vláda v níž ČSSD bude.

O tom, proč volit za nynější situace ČSSD, jsem už psal pod článkem Jakuba Patočky „Je možné, že …“. Šlo o můj první vstup do diskuse. Přečtěte si jej. A přečtěte si také článek Pavla Šplíchala na A2larm, který tam doporučuji.

Dobrou noc, Jiří Vyleťal
PK
Pavel Kolařík, informatik
October 19, 2017 v 9.14
Panu Vyleťalovi
Pane Vyleťale, já nehodnotím Vaši volbu. Hodnotil jsem Váš argument v předchozím příspěvku.
Kdybyste byl napsal "Nebudu volit zelené, protože budu volit ČSSD", bylo by to jasné a srozumitelné. Chtěl jsem poukázat na evidentní zástupnost a jistou neupřímnost nebo aspoň nelogičnost argumentu, který jste uvedl v minulém příspěvku.
Pro mě samozřejmě je to ovšem argument opravdu relevantní. Také nebudu volit ani ČSSD, ani zelené.
JV
Jiří Vyleťal
October 19, 2017 v 18.1
Panu Kolaříkovi na vysvětlenou
Vážený pane Kolaříku,
já vím, že se tu bavíme celkem o ničem. Přesto bych Vám rád vysvětlil, že postoj „nebudu volit Zelené, protože budu volit ČSSD“, jenž jste z mých příspěvků vyvodil, není postoj můj.

Zaprvé, já nevolím Zelené pro jejich falešné představy o rodině. Tečka. Jiný důvod tu není. (Ještě doplním, že tento programový bod je u Zelených dost silný; jde do značné míry o jejich sebeurčující téma. U jiných stran tomu tak není.)

Zadruhé, já volím ČSSD proto, protože je to strana, která přes všechny své poklesky (ty ale jsou u všech ostatních stran také), má ve svých řadách značnou část členů (také sympatizantů) se sociálním cítěním. A ještě z jednoho důvodu volím ČSSD: je to strana velká, kterou nelze v českém politickém provozu jen tak obejít. Což znamená, že buď bude sestavovat vládu anebo bude v postavení opozice (bude mít na rozdíl od Zelených nebo KDU podstatně větší počet křesel v parlamentu), čímž bude moci účinně bránit drastickým návrhům sociálně bezohledné pravice.

Takže takto to myslím, pane Kolaříku. Snad v tom je přece jenom určitá logičnost i upřímnost, není-liž pravda?

Jiří Vyleťal
Jiří Kubička, psycholog
October 19, 2017 v 19.33
Sňatky homosexuálů
rodinu nerozbíjejí o nic víc než třeba celibát kněží a řeholníků. To problematiku dost sleduji a žádný byť i jen trochu smysl dávající argument, která by vysvětloval, jak homosexuální sňatky rozbíjejí nějaké rodiny jsem nečetl. Nepochybují o tom, že pan Vyleťal také žádné vysvětlení nemá, proti homosexuálním sňatkům je z jiného důvodu, který buď zná nebo také nezná.

Pořád ještě jsem se definitivně nerozhodl, koho budu volit. ČSSD už ne, nejvíce se kloním právě k Zeleným.

To, jaký má strana postoj ke sňatkům gayů, v mém rozhodování nehraje žádnou roli. Dovedu si představit, že bych volil KDU-ČSL bez ohledu na tuto otázku, důvody proti se jmenují například Čunek a Zdechovský.
VP
Václav Pospíšil, důchodce atd.
October 20, 2017 v 3.30
Myslím, že hlavní problém je, že je stále snaha zařadit partnerství gejů a lesbiček do kategorie sňatek. Tomu se brání ti, kdo vidí důležitost a odlišnost rodiny vzniklé sňatken muže a ženy. V ní tím vidí ohroženou roli a podporu vzniku nového života, který není možné realizovat ve výše zmíněném partnerství. Je to podobné jako by se mělo k náboženství katolickému, evangelickému, ..., přiřadit také zahrádkářské, holubářské, turistické, ..., z důvodu podobné zaujatosti a oddanosti věci. Myslím, že by stačilo, kdyby se partnerství gejů a lesb nezařazovalo do kategorie sňatků (manželského svazku), ale jednalo se o něm v kategorii partnerského svazku.
Případné kategorie osvojení dítěte nebo přijetí do péče se dají projednávat zvlášť. Tedy i vhodnost a možnosti. Myslím, že ze strany gejů a lesb je snaha o zařazení do kategorie sňatku z tohoto důvodu. Osvojení a přijetí do péče jsou tam chápány jako samozřejmé, zatímco se stále diskutuje, jaký má dopad na dítě nepřítomnost otce nebo matky. Nemá-li náš národ vymírat, je potřeba zvláštním způsobem podporovat sňatky muže a ženy.
Jiří Kubička, psycholog
October 20, 2017 v 8.42
Sňaky žen ve věku přes padesát let nikomu nevadí, ačkoliv se
v tom manželství také žádné děti nenarodí. Představa, že se bude rodit méně dětí kvůli homosexuálním sňatkům už je úplně absurdní.
Honza Macháček, chemik
October 20, 2017 v 12.37
Kde je v tom láska?
Nevzpomenu si už, kdo to byl, kdo doporučoval k hodnocení všech věcí a pro každé rozhodování jednoduchou otázku: „Kde je v tom láska?‟

Mrzí mě, že si nemohu vzpomenout, protože jsem si téměř jist, že to byl nějaký křesťan.

Vidím lásku ve sňatcích homosexuálů. Vidím lásku v adopci dětí homosexuálními páry. V touze homosexuálů uzavřít sňatek v kostele vidím dokonce i lásku k Bohu — ale o vztahu křesťanství a homosexuality ať raději mluví někdo ze sdružení Logos.

Nevidím žádnou lásku v kampaních proti sňatkům homosexuálů a proti jejich právu na adopci, jen nenávist a možná ještě pýchu. Mrzí mě, když vidím upřímné křesťany připojovat se k nenávistným kampaním — a myslím, že by mě to mrzelo ještě víc, kdybych byl taky křesťan.
+ Další komentáře