Diskuse (1 příspěvek)
Jiří Kubička, psycholog
August 6, 2018 v 14.42
Je velmi málo poslanců, kteří jakési vysokoškolské vzdělání nemají, kdo chce do politiky či v ní zůstat, tak si nějaký ten titul opatří. 

Domnívám se, že je tomu tak proto, že se vzdělání se v moderní době stalo skoro nejdůležitějším ukazatelem sociálního statusu. Podobně jako správný přízvuk, šlechtický titul, správná barva pleti je to něco, co je obtížné si osvojit či předstírat. 

Na tom nic nemění inflace vysokoškolských titulů: ta vede k tomu, že sice titul sám o sobě znamená méně, ale o to větším hendikepem je nějaký nemít. 

Otázka je zda ti politici, kteří si titul opatřili pochybným způsobem (ať už plagiátorstvím nebo nějakým rychlostudiem na škole, která tento servis poskytuje) opravdu něco pochopili zásadně špatně.

Myslím si, že ne, nebo jen v maličkostech Titul může být něco jako kmotrovská značka, dokazuje, že máte příslušný vliv. Z tohoto hlediska může být titul získaný lehce i cennější než ten vydřený.

Politici, které dohnalo plagiátorství, se ovšem malé neopatrnosti dopustili. Kdyby si raději nechali práci napsat, měli by to bez rizika odhalení a kupodivu to prý ani není tak drahé.

Ještě podotknu, že za minulého režimu se lidem s titulem RSDr. říkalo také "doktor Rystupije". Byli obávaní a v tomto smyslu vysoký společenský status měli. Výrazným potvrzením skvělého kádrového zázemí byl také titul DrSc. , který nestraníci obvykle nezískávali.