Diskuse (3 příspěvky)
JP
Josef Poláček, Invalidní důchodce a student
August 30, 2018 v 12.17
Především je nutno korigovat jeden omyl už ze samotného uvedení tohoto cyklu: totiž že se tu řeší otázka " jak je možné, že se tu najednou ve veřejném prostoru začala projevovat nenávist ke skupinám osob...".

Tato xenofobie apod. se tu totiž skutečně neobjevily n a j e d n o u; byly tady už dávno, a ještě za socialismu byl například anticiganismus u většiny "bílého" obyvatelstva víceméně naprostou samozřejmostí.

Takže jestliže se dnes objevují a konstituují takové fenomény jako okamurovci a podobně, pak je svým způsobem jenom návrat do "normálu", poté co nositelé těchto názorů zjistili že je v liberálně-demokratickém prostředí za jejich xenofobní projevy nikdo nestíhá, a že je tedy mohou beztrestně hlásat víceméně zcela veřejně.
JN
Jiří Nushart, maloměšťácký usmiřovač
August 30, 2018 v 20.43
Zajímalo by mě, zda se nám podaří shodnout na tom, že následující text je rasistický a normalizuje nenávist:
"... Romové jsou v Evropě považováni za hodně nepřizpůsobivé. (...) Každý, kdo přichází mezi Romy, musí přece jejich zvyky a tradice dodržovat. A zřejmě se má dívat na to, jak Romové porušují zákony (...). Neplnění závazků a nerespektování zákonů a smluv je totiž také romskou tradicí."

"Když se Dežo zlije několikrát do týdne jak doga, vyhrožuje ostatním, že je pověsí, (...) má jen trošku strach z něčeho, co nezná.
Že Dežo nezná vůbec nic, že má těžký problém, a že je prostě hovado, to vidět nechceme."

JN
Jiří Nushart, maloměšťácký usmiřovač
August 31, 2018 v 20.8
Text se samozřejmě jeví jako rasistický i jako nenávist normalizující, problémem ale je, že vyšel v Deníku Referendum,
místo Romů se v něm hovoří o Češích a jeho cílem nebylo nebylo nenávist normalizovat, ale naopak proti nenávisti bojovat:

"Češi jsou v Evropě považováni za hodně nepřizpůsobivé. (...) Každý, kdo z ciziny přichází, musí přece naše* zvyky a tradice dodržovat. A zřejmě se má dívat na to, jak Češi porušují zákony (...). Neplnění závazků a nerespektování zákonů a smluv je totiž také českou tradicí."

"Když se Pepík zlije několikrát do týdne jak doga, vyhrožuje ostatním, že je pověsí, (...) má jen trošku strach z něčeho, co nezná.
Že Pepík nezná vůbec nic, že má těžký problém, a že je prostě hovado, to vidět nechceme."

*) Autor tohoto prvního úryvku není Čechem, respektive se rozhodl Čechem nebýt.

http://denikreferendum.cz/clanek/21911-lidska-prava-v-uvozovkach

http://denikreferendum.cz/clanek/21469-ceska-republika-lezi-na-indianskem-pohrebisti