Diskuse (1 příspěvek)
PM
Petrasek Milan, penzista
August 7, 2015 v 20.58
Kdo a jak bude ovlivněn?
Domnívám se, že "Podvolení" je románová vize pouze pro zdatné intelektuály robustně citlivého založení.
Houellebecqův záměr chápu jako plausibilní náčrt jednoho z možných společenskopolitických řešení.
Nabízí možnost řešení těm, kterým schází v současné krizi neoliberálního kapitalismu dostatek úderné poutavé politické ideologie a jsou schopni tolerovat globalizaci náboženské spirituality.
Protagonista románu Francois se odvrací od smyslu zbaveného/vyprázdněného západu a ohlíží se po platném a závazném, ale současně pohodlném světě konzumismu.
Řešení nachází v nabídce neoliberálního uspořádání na základě radikálně pragmatického pojetí muslimské spirituality. Prostě Houellebecq - jako dosud téměř vždy - naznačuje perspektivu tohoto světa, pokud ten setrvá ve svém pojetí řešení defektů západní civilizace........bych dodal.