Diskuse (1 příspěvek)
SH
Stanislav Hošek, Penzista
February 3, 2011 v 18.29
Vědecké poznání.
Opravdové vědecké poznání je nikdy nekončící proces, v němž žádný poznatek není jednou provždy úplně adekvátní vší realitě. Každý nový experimentální důkaz může celou stavbu hypotéz inovovat, ne však zbořit. Lidstvo se jenom musí naučit žít a pracovat s tím, že jeho poznání odpovídá jeho současným potřebám. Až se potřeby změní, poznání je bude podpírat. I když jednou určitě přijde čas, kdy to lidstvo nestihne včas.