Diskuse (1 příspěvek)
DU
David Unger, psycholog
February 8, 2014 v 14.9
Je vidět, který z postpředlitavských států je v rozkladu...
Tak alespoň můžeme názorně srovnat, čí státnost, politický systém i kultura je v totálním rozkladu a kde naopak má pevné základy pro zvládnutí krizových situací...
Ono volání do dálky, které se při nerealistickém nadšení při vzniku 1. republiky na jižní Moravě v lidovém vyprávění vžilo, "Jak je ti Rakousko?" a tehdy se ozvěnou ozvalo "..ouzko, ouzko,..." dnes platí zcela obráceně.