Zveme Vás do Iráku, pane Trumpe

Redakce DR

Donald Trump vyzval k zákazu vpouštění všech muslimů včetně turistů na území USA. Nebyl to jediný Trumpův islamofobní exces. Michel Collon proto zveřejnil fiktivní dopis iráckého občana, jímž Trumpa zve k návštěvě Iráku.

Vážený pane Trumpe,

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

přijměte, prosím, mé srdečné pozdravy z Iráku. Já a moje rodina bychom rádi Vás i Vaši rodinu pozvali k návštěvě do Iráku na tak dlouho, jak si budete přát. Spolu s dalšími iráckými rodinami byste byli našimi hosty. Návštěvy z ciziny jsou součástí výměnného programu, jehož se účastní občané iráckého Nadžafu a Minneapolisu z Minnesoty v USA od založení partnerství těchto měst v červenci 2009.

Rádi bychom Vám představili arabsko-muslimskou kulturu. Mohli bychom s Vámi navštívit významná irácká historická města, včetně Babylonu, a posvátná města Karbalá a Bagdád. Seznámíme Vás i s dědictvím krále Chammurapiho, který vydal první zákoník na světě, a navštívil byste jižní Irák, kde před několika tisíciletími vynalezla jedna irácká žena kolo.

Nejsem nijak bohatý, moje rodina a já žijeme v pronajatém domě ve městě Nadžaf, kde jsem se narodil. Náš dům je sice malý, ale žijeme v něm družné a srdečné atmosféře. Budete v něm žít s námi a rozdělíme se s Vámi o to, co máme. Také další irácké rodiny by byly rády, kdybyste s nimi strávili nějaký čas.

Až Vy („nevěřící“) navštívíte mne („teroristu“) u nás v Nadžafu, určitě dospějete k závěru, že my všichni jsme bratři a sestry, že sdílíme stejný chléb a stejný svět. Dokonce uvidíte, že lid obou našich zemí, jehož částí jsou i židé, považuje Starý zákon za základ našich náboženství, která vyznávají více společných než odlišných hodnot. Všichni jsme „lidé knihy“. Můžeme Vás také vzít do města Ur, kde se narodil Abrahám, ke hrobu proroka Jonáše nedaleko Mosulu nebo do kláštera sv. Matouše. Velmi nás potěší, budeme-li moci Vám ukázat, kolik toho máme — křesťané a muslimové — společného.

Donald Trump vyzval k zákazu vpouštění všech muslimů včetně turistů na území USA. Nebyl to jediný Trumpův islamofobní exces. Foto Gege Skitmore, flickr.com

Je jisté, že Vaše návštěva velmi přispěje k překonávání rostoucích předsudků vůči muslimům a sníží důvěryhodnost těch, kteří ve Spojených státech šíří islamofobii. Člověk má strach z toho, co nezná. Návštěva, kterou Vám navrhujeme, naopak prohloubí Vaše poznání té části světa, v níž žijeme.

Chápu, že byste mohl mít obavy o svou bezpečnost proto, že je v naší zemi významnou měrou přítomna organizace Islámský stát. Buďte však klidný, tato organizace je výsledkem americké okupace naší země a financují ji američtí spojenci. Žije také z nafty, kterou tato organizace prodává. Jsem si jist, že využijete mnoha příležitostí, abyste věci pochopil hlouběji, a nepřijímal jen pouhá zdání, která jsou založena na ideologických tvrzeních.

Přijmete-li naše pozvání do Nadžafu, slibuju Vám, že Vás já a moje rodina na oplátku navštívíme v Las Vegas, pokud byste chtěl, a dokonce tam utratíme i peníze. I když nám naše muslimská víra zakazuje vstoupit do města hříchu, učiníme v tomto případě výjimku, pokud ovšem přijedete. Stačí jenom, abyste si koupil letenku, a my s radostí uhradíme veškeré náklady spojené s Vaším pobytem.

Vím, že jste velmi zaměstnán prezidentskou kampaní. Nejste-li s to přijet do Iráku nyní, vězte prosím, že naše pozvání je časově neomezeno.

Zaručuju Vám, vážený pane Trumpe, že si arabsko-islámskou kulturu zamilujete. Až na pár podružných kulturních odlišností se lid naší země i svými tužbami jen velmi málo odlišuje od vás a vašich tužeb a Vy se tu rychle budete cítit jako doma. Určitě se postupně naučíte nás mít i rád. Podmínkami řešení všech sporů jsou otevřenost, poučenost a dialog. A nejlepší volbou pro pozvání k nám jste právě Vy. Předem Vám děkujeme za to, že naši nabídku zvážíte.

Přejeme krásné svátky, Vám i Vašim blízkým!

Sami Rasúlí, Nadžaf, Irák

Převzato z Investig’Action, Michel Collon, Lutych, Belgie. Pro Deník Referendum přeložil PETR UHL

    Diskuse