Diskuse (15 příspěvků)
JN
Jiří Nushart, maloměšťácký usmiřovač
January 14, 2019 v 11.7
Hodnotový paradox?
V souladu s Vašimi hodnotovými preferencemi (tedy v souladu s politickou korektností) byste, pane Bittnere, neměl ve svém článku uvádět vnějškově předpokládanou skupinovou identitu pachatele (kdyby to byl Rom, jistě by to ve Vašem článku uvedeno nebylo, pokud je to však důchodce uvedete to rád). Připomínám, že podle Vašeho přesvědčení má každý člověk právo na svobodnou volbu své identity, pachatel se tedy důchodcem cítit vůbec nemusí a může se považovat například za levicového intelektuála.

Stojí ještě za zmínku, že soud obžalovanému rovněž nařídil ambulantní psychiatrické léčení. V intencích Vaší, v jiných případech často používané logiky to tedy nemusí být terorista (otázkou zůstává, zda český - vyjádření pachatele ke svojí zvolené národnosti není veřejně k dispozici), ale může to být psychicky nemocný člověk.

Pokud bychom ovšem zde naznačenou logiku preferované "svobodné volby vlastní identity" v rámci politické korektnosti měli používat všichni, budeme minimálně tu ambulantní psychiatrickou péči potřebovat rovněž všichni.

IH
Ivo Horák
January 14, 2019 v 14.7
J. B. určitě není prvním českým teroristou. Měl předchůdce, dokonce rovněž důchodového věku.
JN
Jiří Nushart, maloměšťácký usmiřovač
January 14, 2019 v 17.40
Neříkám, že by se takovéto články neměly vůbec psát. Psát se klidně mohou.
Neměl by je ale psát ten, kdo se chce řídit politickou korektností a kdo prosazuje svobodnou volbu identity.
IH
Ivo Horák
January 14, 2019 v 18.13
Pane Nusharte,
já také, podobně jako Petr Bittner, označuji sedmdesátníka jako důchodce, není-li mi známá jeho podstatnější identita (třeba, že je prezidentem). Abych se zdráhal tak učinit, musil bych vědět, že si dotyčný výslovně nepřeje být za důchodce označován, příp. že s takovým přesvědčením svůj důchod nepřebírá. A to pomíjím otázku, zda jsem ohledy povinován vůči jedinci, který se chystal ohrozit nezúčastněné lidi, třeba i mé blízké.
JN
Jiří Nushart, maloměšťácký usmiřovač
January 14, 2019 v 20.15
Z hlediska politické korektnosti
a svobodné volby identity přece "nemusí být vůbec pravda", že J.B. není prvním českým teroristou a že měl předchůdce důchodového věku.

Já sám bych byl samozřejmě rád, kdyby jazyk i nadále sloužil k dorozumění mezi lidmi. Z tohoto důvodu se k těmto politicky korektním interpretacím a kouzlům se svobodnou volbou identity nehlásím.

Pan Bittner by si však měl uvědomit, že "český důchodce" je pouze sociální konstrukt a ve skutečnosti nic takového vůbec neexistuje. Na podkladě tohoto sociálního konstruktu pak ve společnosti vznikají různé nežádoucí stereotypy, které jsou příčinou násilí a diskriminace vůči lidem vnímaným jako "důchodci". Tyto stereotypy je proto nutno vymýtit. [Toto není moje stanovisko. Bylo by to mým stanoviskem v případě, že bych byl s panem Bittnerem ve stejném "názorovém klubu".]
HZ
Helena Zemanová, dálný východ od Prahy
January 14, 2019 v 22.36
A co říkáte, pane Nusharte, na zmínku o jiné stránce identity pana Baldy? O stránce, která je myslím pro tuto konkrétní kauzu a jejího protagonistu podstatnější než identita důchodcovská. Myslím tím sympatie pro Tomia Okamuru a aktivní podporu jeho hnutí.
Je podle vás nekorektní, když se o tom píše?
JN
Jiří Nushart, maloměšťácký usmiřovač
January 15, 2019 v 0.37
Nejsem stoupencem politické korektnosti, paní Zemanová,
korektnost pro mě znamená něco jiného. Když se tedy v článku píše, že J.B. byl aktivní podporovatel Okamurovy SPD, tak pokud je to pravda, nekorektní to podle mě není. Kdybych ovšem stoupencem politické korektnosti byl, pak bych samozřejmě musel považovat spojování libovolné skupinové identity s nějakým negativně vnímaným činem za politicky nekorektní, neboť to poškozuje onu skupinu.
Eva Hájková, penzistka
January 15, 2019 v 8.47
Z jazykového hlediska je pozoruhodné, že slovo důchodce bylo kdysi zcela neutrální, kdežto dnes už to tak úplně neplatí. Dnes má to slovo poněkud pejorativní nádech. Proč jinak by se domovy důchodců přejmenovávaly na domovy seniorů, kdyby slovo důchodce nebylo stigmatizující?
Proto také Petr Bittner to slovo použil. Domnívá se totiž, že korektnost se vztahuje jen na slušné lidi.
HZ
Helena Zemanová, dálný východ od Prahy
January 15, 2019 v 8.58
Uznávám, paní Hájková,
že použití slova důchodce bylo v článku nadbytečné. Stačilo uvést věk.
Jinak ale podotýkám, že mi víc vadí módní termín senior.
HZ
Helena Zemanová, dálný východ od Prahy
January 15, 2019 v 9.7
Myslím, že vás už chápu, pane Nusharte.
Vám osobně tedy nevadí nic, co se týče kompletního odhalování identity zločince. Vadí vám jenom to, že některé skutečnosti uvádějí lidé, které označujete za stoupence politické korektnosti, a to z toho důvodu, že to považujete za jejich nedůslednost. Zřejmě se domníváte, že uvádění etnické příslušnosti pachatelů, proti které se stoupenci korektnosti staví, je totéž co uvádění příslušnosti pachatele k důchodcům, obyvatelům Brna, rybářům, členům pěveckého spolku Slovan a pod.
Korektníci by podle vás měli uznat, že důchodce, obyvatele Brna, rybáře či členy pěveckého spolku Slovan poškozují sami stejnou měrou, jako jsou podle nich poškozováni bezúhonní příslušníci etnických menšin soustavným zdůrazňováním a zveličováním podílu jejich skupin na různých přečinech.
Toto vaše stanovisko vypadá jako absurdní. Slibuju ale, že v situaci, ve které by vypukl společenský hon na důchodce, Brňáky, rybáře či členy pěveckých spolků, uznám, že by se taková skupinová identita pachatelů uvádět neměla.
+ Další komentáře