Diskuse (6 příspěvků)
Luděk Ševčík, OSVČ
July 30, 2015 v 14.20
Co k tomuto zmatení pojmů dodat?
Snad jen to, že když se Evropané stěhují svobodně do zemí Latinské Ameriky, tak řešení by logicky bylo, aby tam Evropané přidali ještě migranty z Afriky, ne? A nebylo by co řešit.
Je vidět, že nekončí doba, kdy jsou státy fincované výzkumy nesmrtelnosti chroustů.
LV
Lenka Vytlačilová, metrolog
July 30, 2015 v 21.45
Opatrně s těmi čísly
Frontex 1 miliarda eur ročně

versus

tvrzení
University College London Centre for Research and Analysis of Migration, že přistěhovalci ze zemí mimo EU stáli v letech 1995 až 2011 pouze Británii 118 miliard liber.

LV
Lenka Vytlačilová, metrolog
July 30, 2015 v 23.5
Vědci doporučují otevřít hranice? Jak kteří, že?
"Co Vám řeknou:
V tržní ekonomice jsou lidé placeni podle své produktivity. Sluničkoví humanisté mají problémy akceptovat, že Švéd je placen padesátkrát více za tu samou práci jako Ind, ale to je pouze výsledek jejich odlišné produktivity.....
Co Vám neřeknu je to, že rozdíl ve výši mezd mezi bohatými a chudými zeměmi neexistuje hlavně díky rozdílům v produktivitě, ale především díky kontrole přistěhovalectví. Pokud by existoval volný pohyb osob, většina pracovníků v bohatých zemích by mohla být a byla by nahrazena dělníky z chudých zemí. Jinými slovy mzdy jsou určovány politicky....Netvrdím, že kontrola přistěhovalectví má být zrušena, nepotřebuji ...nejsem stoupenec volného trhu....Každá společnost má limitovanou kapacitu absorbce přistěhovalců...příliš rychlý příliv přistěhovalců ... znamená zátěž fyzické a sociální infrastruktury... a způsobuje napětí mezi místním obyvatelstvem. ...pokud dorazí příliš mnoho přistěhovalců najednou bude mít společnost problém vytvořit novou národní identitu bez které je obtížné udržovat společenskou soudržnost. To znamená, že rychlost a velikost migrace musí být řízena."

23 věcí, které vám neřeknou o kapitalismu (neboli 23 lží o kapitalismu)
Ha Joon Chang - profesor university v Cambridge, poradce presidenta Ekvátoru a nejznámější představitel ekonomické školy "the other canon", jehož jméno se pravidelně objevuje
na seznamech nejdůležitějších současných myslitelů.
JK
Jan Kovařík, Stavební inženýr
July 31, 2015 v 21.6
Hm, hezké...
My máme model, a náš model říká... . "Političní zástupci těmto argumentům nenaslouchají,... neschopnost aplikovat aktuální vědecké poznatky... .
Jeden z častých závěrů specialistů vypovídá o tom, že globální otevření hranic nevede k masivnímu přílivu cizinců do Evropy, jak se běžně očekává... migranti dnes představují pouze 3,2 procent světové populace... . "

Perla za perlou. A vědí ti odborníci, zda 3,2% je hodně, nebo málo? (Vědí např., co Evropa opravdu unese?) Co to je vůbec za model? Jaký je jeho vztah k realitě? (Co všechno bral do úvahy, a s jakými okrajovými podmínkami?)
Své výhrady formuluji schválně jako otázky. Z dikce článku cítím, že odborníci už vědí, a neodborníku nepřísluší mít názor. Snad se tedy laik smí aspoň ptát.

Bohuslav Vorel, pojistný matematik
July 31, 2015 v 22.42
Výzkumy prokazují, že svoboda přemisťování může přinést překvapivé výhody.
Existují dva typy modelů. Jeden se snaží o objektivní projekci věcí budoucích, druhý potvrdit předem daný výsledek. Nechci podezírat autory MobGlob z neobjektivnosti, ale takový model musí mít spoustu parametrů a výsledek často závisí na těch nejméně předvídatelných. Opravdu by mne zajímalo nastavení parametrů, při kterém vychází, že otevření hranic a naprosto nekontrolovatelný příliv migrantů nezničí evropský sociální systém či přímo evropský způsob civilizace. A co Charlie?

Jeden z častých závěrů specialistů vypovídá o tom, že globální otevření hranic nevede k masivnímu přílivu cizinců do Evropy, jak se běžně očekává. A běda faktům, která neopovídají teorii? Neplatí ten výzkum náhodou Ibrahim Awwád Ibrahim Alí al-Badrí (Arabsky: ابراهيم عواد ابراهيم علي البدري), znám především pod přezdívkou Abú Bakr al-Bagdádí ?
MP
Martin Profant
August 1, 2015 v 10.52
Bohuslavu Vorlovi a Janu Kovaříkovi
Máte pravdu, jsou dva typy modelů. Jeden, který přiznává, z jakých očekávání vychází a druhý, u kterého se předstírá, že je objektivní.
U otázky typu přistěhovalectví jen šarlatán (to jest producent druhého typu modelu, ekonom či poradce vlády) tvrdí, že to bude tak či onak. Slušný model jen zpřehledňuje zachycené trendy a akcentuje ty, které mohou být významné pro politické volby.