Diskuse (2 příspěvky)
Petr Chaluš, konzultant ve vzdělávání
March 21, 2016 v 11.37
Rodiče jsou hlavní partner v dialogu o inkluzi
Děkuji vám za důležitý text. Je silný, protože je od rodiče. Chápu i rodiče, kteří se bojí inkluze, protože nevěří v podporu běžných škol. Je třeba, aby MŠMT jednoznačně tuto podporu zaručilo. I přes všechna mediální prohlášení MŠMT k inkluzi pořád v pro inkluzivní politice něco chybí. Například chybí větší snaha vést dialog, zapojit rodiče. Fórum Rodičů nabízí tyto akce:

1)
24. března
od 19:00
Čaj o sedmé na Kampě: "Inkluze v dialogu s rodiči"
Místo: Komunitní centrum Kampa, Domeček na Kampě - Salla Terrena U Sovových mlýnů 5, Praha 1
Fórum Rodičů pořádá komunitní setkání otevřené všem rodičům a dalším zájemcům s debatou.
Hosté diskuse: Klára Laurenčíková - ČOSIV
Otázky do diskuse: Jaké důležité otázky rodiče k inkluzi mají? Jak je veden dialog s rodiči o společném vzdělávání dětí s hendikepem i bez - o inkluzi?
Vstup volný.

2)
14.dubna
od 18:30
Promítání s diskusí "Všichni spolu"
Místo konání: Husiti Břevnov
Na Petynce 47a, 169 00 Praha
Zveme Vás na promítání dokumentu od režisérky Helly Wenders Berg Fidel - Všichni spolu.
Dokument o společném vzdělávání všech dětí v jedné německé základní škole.
Po promítání bude následovat moderovaná diskuze se sdílením zkušeností, příkladů dobré praxe a k dalším tématům.
Vstup volný.
Organizuje Fórum rodičů ve spolupráci s Husiti Břevnov.

http://forum-rodicu.webnode.cz/akce-pro-vas/
Jan Černý, ČvT
March 22, 2016 v 15.29
Premiér Sobotka podpořil společné vzdělávání
úterý 22. března 2016 ·

Vládní výbor pro zdravotně postižené dnes projednával připravované kroky ministerstva školství v rámci zavádění novely školského zákona. Výbor v čele s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou zavádění společného vzdělávání i harmonogram kroků v této oblasti podpořil.


Předseda vlády Bohuslav Sobotka označil zlepšování života zdravotně postižených za vládní prioritu. K tomu má sloužit právě novela školského zákona, která zavádí od 1. září 2016 nový systém podpůrných opatření ve vzdělávání.

"Vládní výbor pro zdravotně postižené podpořil postup ministryně školství Kateřiny Valachové, protože výbor se již dlouhodobě snaží o vytváření rovných příležitostí pro lidi se zdravotním postižením a podporuje jejich integraci do běžného společenského, školního, ale i pracovního života. Naši snahou by proto mělo být odstraňovat rozdíly ve společnosti, ať už se jedná o rozdíly sociální nebo zdravotní a společné vzdělávání je cestou, jak tyto rozdíly ve společnosti odstraňovat," řekl po jednání výboru předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Ministryně školství Kateřina Valachová zdůraznila, že od 1. září nenastanou ve vzdělávacím systému žádné převratné změny, kterých by se musely školy či rodiče obávat: "Novelou školského zákona, kterou v roce 2015 schválil parlament a podepsal prezident republiky, pouze odstraňujeme nerovnosti ve vzdělávacím systému, a to jasným zacílením financí na podporu všech dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsem proto ráda, že výbor přijal usnesení, kterým výslovně podpořil hlavní cíle novely školského zákona a prohlásil společné vzdělávání za základní princip, který naplňuje právo všech dětí na rovný přístup ke vzdělání. Výbor ocenil zejména zajištění nárokových podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, což vede v konečném důsledku ke zlepšení kvality vzdělávání všech dětí," dodala ministryně Valachová.

Vládní výbor pro zdravotně postižené také prohlásil, že kroky vyplývající z novely školského zákona, jsou v souladu s dlouhodobými požadavky výboru i s Národním plánem podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

"Jsem rád, že od 1. září bude posíleno společné vzdělávání všech dětí, žáků a studentů a že byl školský zákon přijat v podobě, v jaké je. Jednoznačně totiž posiluje integraci žáků ve vzdělávání a vyrovnává dosavadní stav, kdy měli větší podporu státu identicky postižené děti ve speciálních školách, než ve školách běžných. Novela nastavuje spravedlivější podmínky pro všechny žáky v rámci vzdělávacího procesu, proto vládní výbor i rada osob se zdravotním postižením systém společného vzdělávání podporuje," dodal ke konci tiskové konference předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása.