Ministři v demisi schvalují nebývalý počet zakázek bez soutěže

Vratislav Dostál

Ministři Rusnokovy vlády od letošního září zadali nebo hodlají zadat zakázky bez soutěže v hodnotě 2,854 miliard korun. Je to šestkrát více, než za stejné období v loňském roce.

Občabnské sdružení Oživení ve spolupráci s Otevřenou společností provedlo monitoring jednání vlády od září do prosince. Od roku 2010 jsou totiž ministři povinni informovat vládu o všech nadlimitních zakázkách, které plánují zadat bez soutěže, v tzv. jednacím řízení bez uveřejnění.

Od září ministři zadali nebo chystají zadat celkem osmasedmdesát nadlimitních zakázek v hodnotě 2,854 miliard korun. Pro srovnání, ministři bývalé Nečasovy vlády za stejné období v loňském roce schválili osmnáct nadlimitních zakázek bez soutěže v hodnotě 450 miliard korun.

Oživení připomíná, že zadávání zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění je zvláštní procedurou, která se má používat pouze ve výjimečných situacích, kdy nelze zadat zakázku na základě soutěže dodavatelů.

„Několikanásobný nárůst velkých státních zakázek zadávaných bez soutěže vládou, která je v demisi a nemá politickou důvěru, je alarmující. Nabízí se otázka, zda to je skutečně nezbytné nebo zde hrají roli skryté úmysly vytěžit co nejvíce z dočasných ministerských postů“, uvedl Martin Kameník z Oživení.

Zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění jsou totiž mnohem více náchylné k manipulaci, neboť na rozhodování nelze veřejně dohlížet a nepodléhají tržní soutěži. První informace o skutečné povaze zakázek jsou veřejně dostupné, až když je smlouva uzavřena.

„Každá vláda, a zejména vláda, která nemá důvěru sněmovny, je povinna dbát maximální transparentnosti svého rozhodování. Jakmile se za stejné období, řádově, zvýšil počet zakázek bez soutěže, je takřka povinností aktivně poskytovat veřejnosti v předstihu podrobnosti o nich, zejména důvody, proč údajně nelze vyhlásit soutěž,“ upozorňuje Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti.

Vzhledem k alarmujícímu zjištění obě organizace vyzývají vládu k aktivnímu zveřejňování základních informací o plánovaných státních zakázkách bez soutěže nad rámec současné praxe. Zároveň vládu veřejně žádají o vysvětlení tak vysokého nárůstu počtu a objemu zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění.

„Rozhodně si nedovolujeme hodnotit účelnost jednotlivých zakázek, pouze upozorňujeme na překvapivý nárůst počtu a objemu zakázek a na to, že státní zakázky bez soutěže by měly být od začátku podrobeny veřejné kontrole,“ uzavírá Martin Kameník.

    Diskuse