Diskuse (17 příspěvků)
Jiří Kubička, psycholog
August 19, 2013 v 19.15
To se panu Štampachovi moc povedlo
Ty argumenty proti Gay Pride od obránců "tradiční rodiny" jsou přitažené za vlasy a jen zakrývají, že prostě nemají queers rádi. Samozřejmě to, že někdo žije v homosexulním páru nikomu jinému nebrání v tom, aby žil celý život s partnerem opačného pohlaví a měl s ním spoustu dětí. Namítat proti manželství homosexuálů, že hlavním smyslem manželství jsou děti, je také pokrytecké, protože nad sňatky žen v postfertilním věku se žádný Semín či Bátora nepohoršuje.


JD
Jan Dospiva
August 19, 2013 v 20.20
Ačkoli s textem převážně souhlasím, přece jen je i na opačném postoji zrnko pravdy - pokud jde o uznání praktikované homosexuality jako něčeho, co se má z úcty k homosexuálům respektovat jako výjimka z pravidla, pak je vše v pořádku. Pokud by se však mělo jednat o oslavu svévolnictví a egoismu a prosazování volnosti výběru muže či ženy jako sexuálního partnera bez ohledu na vlastní sexuální orientaci, pak takový postoj skutečně ohrožuje morálku a podílí se na rozvratu hodnot, protože taková (své)volnost se prostě nemůže stát obecným pravidlem. "Jednej tak, aby se tvé jednání mohlo stát obecným pravidlem." (Immanuel Kant)
MK
Michael Kolařík, Student
August 19, 2013 v 20.59
Pane Dospivo,
nezlobte se, ale Váš příspěvek mi nedává smysl.
Připadá mi, že to, že někdo dělá něco jemu nepříjemného (nebo alespoň ne příjemného) nazýváte svévolí a egoismem. A to je zjevný oxymoron. Stejně tak představa výběru partnera bez ohledu na vlastní sexuální orientaci. Proč by někdo chtěl, jak by vůbec mohl, takový výběr provést?
JD
Jan Dospiva
August 20, 2013 v 19.54
Pojetí homosexuality nikoli jako biologické danosti, ale jako zvoleného životního stylu, není vlastní jen náboženské pravici, ale také radikálním volnomyšlenkářům, kteří ji chápou jako prostředek emancipace od konvenční morálky. Ti by se jistě cítili dotčeni, kdybychom jejich homosexuální vztahy považovali za projev nějaké determinace a ne svobodného rozhodnutí.

Ve starém Římě patřilo mezi patricii k dobrému tónu mít milence a heterosexuálové Rimbaud nebo Mick Jagger taky měli homosexuální vztah.

Na stránkách idealiste.cz najdeme větu "Dospělé osoby mají právo navazovat jakékoliv intimní vztahy s jakýmikoliv dospělými osobami, které k tomu vyjádří souhlas." Čili nejde již jen o zrovnoprávnění homosexuálů, ale o sexuální svobodu každého člověka žít jak s ženou, tak s mužem.

Můžeme si říct, proč by někdo chtěl žít s někým, kdo neodpovídá jeho sexuální orientaci, a že tohle bude vždy okrajovou výstřední libůstkou bohémů. Ale já si dovedu představit, že pokud se při vzrůstající nezávaznosti vztahů a promiskuitě stane obecně přijímaným, že "dospělé osoby mají právo...", pak nemusí být homosexuální románky ničím výjimečným, protože "zkusit se má všechno". Tady by však i liberální křesťan měl říct, že ne vše prospívá.
ŠŠ
Štěpánka Šprynarová, důchodkyně
August 20, 2013 v 20.4
Obávám se, že autoritativní konzervativismus, vlastní všem velkým (a patrně i některým menším) církevním institucím má širší vliv, než pouze v otázkách volby sexuálního partnera. V rodinných vztazích – nejen mezi sexuálními partnery – ve vztazích mezigeneračních, ve výchově dětí, v nezastíraném paternalismu působí zhusta to, co lze označit termínem autoritativní konzervativismus. Etické zásady, náboženská mravnost, jež se v církvích uplatňuje, mnohdy nestačí vyvážit působení onoho konzervativismu.

Necítím se povolána ani oprávněna posuzovat s dostatečnou znalostí pojednávanou problematiku, ale životní zkušenosti mě nutí přivítat každé úsilí o setřesení vlivu autoritativního konzervativismu. Oceňuji proto názory, vyslovené panem Štampachem.
Eva Hájková, penzistka
August 20, 2013 v 20.53
JD
Jan Dospiva
August 20, 2013 v 21.41
Paní Šprynarová, někdo může být politický liberál, ale přitom morální konzervativec. Hodnoty lze prosazovat i jinak než autoritářsky.

Paní Hájková, v době, kdy rodí muži či ženy přeoperované na muže, dítě může mít dvě matky atd., je otázka, jestli nesměřujeme k jakémusi nadpohlavnímu (nad)lidství. A taky, co všechno potom zbude z humanismu.
Eva Hájková, penzistka
August 21, 2013 v 5.0
Možná se v budoucnu budou děti pěstovat ve zkumavkách a pohlaví nebude vůbec třeba....
A nebo to bude všechno úplně jinak....
MK
Michael Kolařík, Student
August 21, 2013 v 12.20
Pane Dospivo,
zdá se mi, že to berete za špatný konec. Buřiči a porušovatelé konvencí jednali, jak jednali, právě proto, aby ty konvence porušili. Bude li platit ta věta z idealiste.cz, žádného bohéma ani nenapadne zvolit si vztah v rozporu se svým vnitřním rozpoložením. Nebude li, najdou se další Rimbaudové, kteří to udělají, aby vás naštvali.

Co se týče experimentování, k tomu bude docházet, i kdybyste napsal na oblohu, že homosexuální vztahy mají mít jen homosexuálové a heterosexuální jen heterosexuálové. Jak jinak by měl člověk, který si není vnitřně jistý zjistit potřebné informace o sobě samém? Z lékařského vyšetření?

Dobře, že jste zmínil antický Řím. Na tom se dá pěkně ukázat jedna velká slabina morálního konservatismu. Tehdy byly vskutku součástí tradic homosexuální chování, promiskuita, nebo třeba naprostá nestřídmost. A samozřejmě i modloslužebnictví.( Naprosto cíleně používám negativně zabarveného výrazu.) A ti, jež hlásali a praktikovali zdrženlivost, střídmost a ryze duchovní spiritualitu, byli buřiči, se kterými to povětšinou končilo špatně. K velké radosti stoupenců tehdejší morálky a životního stylu. A vida: neuplynulo ani tisíc let, a bylo tomu přesně naopak. Opět k radosti tehdejších morálních konzervativců. (Měli li ovšem náturu na to, radovat se z cizího neštěstí, z čehož Vás osobně nepodezírám, neboť Vás neznám).
Eva Hájková, penzistka
August 21, 2013 v 17.59
Homosexuální chování bylo v antických dobách tradiční jen někde (např. Sparta), i když antická kultura byla celkově k homosexualitě poměrně tolerantní. V raném křesťanství se ale projevilo ovlivnění židovskou kulturou, která naopak homosexualitu naprosto vylučovala.
Teoreticky by k něčemu takovému mohlo dojít i v budoucnu. Vyloučeno to není, ačkoliv je to asi málo pravděpodobné.
+ Další komentáře