Rusnok: společně se Senátem zajistíme legislativní kontinuitu

Vratislav Dostál

V pondělí se uskutečnila schůzka předsedy úřednické vlády Jiřího Rusnoka a předsedy Senátu Milana Štěcha. Tématem jednání byl postup vlády a Senátu v situaci, která nastane po případném rozpuštění Poslanecké sněmovny.

Předseda Senátu Milan Štěch se v pondělí v Kramářově vile setkal na pracovním obědě s premiérem Jiřím Rusnokem. Tématem jednání byl postup vlády a Senátu v situaci, která nestane po případném rozpuštění Poslanecké sněmovny. Od té chvíle by totiž podle Ústavy Senát mohl přijímat zákonná opatření, která může navrhovat vláda ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Za této situace jsme jako vláda a Senát povinni zajistit legislativní kontinuitu,“ uvedl po schůzce předseda vlády Jiří Rusnok. Předseda Milan Štěch uvedl, že Senát je připraven zabývat se nejen návrhy, které poslanci schválí v posledních dnech před svým rozpuštěním, nýbrž i projednat případná zákonná opatření, která podle Ústavy může navrhovat Senátu vláda poté, co se Poslanecká sněmovna rozpustí.

„Dohodli jsme se na tom, že byť bude rozpuštěna Sněmovna, legislativní proces je zajištěn po tu nejnutnější dobu,“ shrnul premiér závěr jednání. Zároveň prý předpokládá, že poslanci rozpuštění dolní komory parlamentu přijmou. Vláda a Senát podle něj poté nastaví komunikační kanály tak, aby vše probíhalo co nejrychleji a okamžitě bylo možné zabezpečit chod celého státu.

Zákony, které poslanci projednali nebo projednají během srpnových dní, slíbil předseda Senátu schválit bez zbytečných odkladů. „Pokud tam nebudou vážné chyby nebo kroky, které by znemožnily užívat takové zákony, tak je schválíme. Na druhou stranu by nebylo šťastné, aby kdokoliv dával Senátu ultimáta, dokdy máme nebo nemáme zákony schválit. Horní komora je suverén, senátoři jsou voleni občany a jistě se k případným sporným záležitostem postavíme konstruktivně, aby se termín předčasných voleb nemusel posunovat,“ uvedl Štěch.

Premiér ani předseda Senátu nicméně zatím nejednali o konkrétních zákonných opatřeních, která by vláda Senátu chtěla předložit. „Jde o výjimečný institut, který odpovídá specifické situaci. Ale pokud to bude potřeba, tak tento institut použijeme. A vyloučit to nelze, protože je doba dynamická, navíc Senát bude muset projednat složité materie, které poslala Sněmovna,“ vysvětlil Rusnok.

„Pokud dojde k rozpuštění Sněmovny, tak Ústava umožňuje pokračování legislativní činnosti. Samozřejmě jediná komora, která v té chvíli funguje, tedy Senát, má určité omezení. Pokud vláda potřebuje některé věci legislativně změnit a předpokládá formu zákona, tak předloží Senátu zákonné opatření. Pokud se s ním Senát ztotožní a svůj souhlas připojí i prezident, tak zákonné opatření může být přijato. Ovšem po volbách přijde nově ustavená sněmovna, která může takové rozhodnutí korigovat,“ připomněl Štěch.

Srpnová schůze Senátu začne příští týden ve středu, na jejím programu ale zatím nebudou zákony, které během srpna schválili poslanci. Senát totiž doposud z dolní komory neobdržel jejich definitivní znění. Zařazeny ale budou na nejbližší následující schůzi Senátu, nejspíše v první polovině září.

    Diskuse